สธ. ลงพื้นที่กำชับ 'สถานบันเทิง' ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สธ. ลงพื้นที่กำชับ 'สถานบันเทิง' ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
8 กรกฎาคม 2563
250

สธ. ลงพื้นที่กำชับ “สถานบันเทิง” หลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ย้ำให้ผู้ใช้บริการเช็คอิน-เช็คเอาต์ “ไทยชนะ”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินมาตรการของสถานประกอบการ หลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ที่ให้มีการเปิดสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิงด้วย ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามฯ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เขตลาดพร้าว และร้านวอเตอร์ไซต์ เลียบทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพฯ

159422075443

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศนานกว่า 1 เดือนแล้ว เป็นผลจากการทำงานของทุกหน่วยงาน และประชาชน รวมทั้งระบบสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็ง ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 (ศบค.) ของรัฐบาลมีความมั่นใจ นำไปสู่การผ่อนปรนระยะที่ 5 เพื่อให้การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ฟื้นฟูธุรกิจ เศรษฐกิจให้กลับคืนมามากที่สุด มีการเปิดสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิง ซึ่งเป็นที่ที่มีการรวมกลุ่มกัน อาจทำให้มีโอกาสพบผู้ติดเชื้อในประเทศได้ ทุกคนจึงต้องร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเอง

159422076351

ทั้งนี้ ในการเปิดดำเนินการของสถานประกอบการและกิจกรรมต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคและการจัดระบบ ระเบียบต่างๆ ซึ่งสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ กำหนดให้เปิดจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ทั้งผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่

โดยให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ใน platform “ไทยชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 2 เมตรหรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะ รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะหรือมีฉากกั้นทดแทนได้ มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันไดไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน เป็นต้น

159422077244

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ขอเน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และต้องดูแลให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด สร้างความเชื่อมั่น ไม่ต้องจำกัดการเดินทางหรือปิดกิจการหรืองดจัดกิจกรรมต่างๆเช่นที่ผ่านมาหากประชาชนให้ความร่วมมือ การ์ดอย่าตก เหตุที่ประเทศไทยไม่มีการระบาด เพราะทุกคนยังคงร่วมกันเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างจริงจัง สำหรับสถานประกอบการทั้ง สองแห่งที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามในวันนี้ พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง