มูลค่าหุ้น 'กู้ชั่วนิรันดร์' ทะลุ 1.14 แสนล้านบาท

มูลค่าหุ้น 'กู้ชั่วนิรันดร์' ทะลุ 1.14 แสนล้านบาท
11 กรกฎาคม 2563
2,824

หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน ถือเป็นตราสารที่บริษัทเอกชนให้ความสนใจในการออกเสนอขายมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะการออกขายหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีระยะเวลาการไถ่ถอนที่ชัดเจน

จึงถูกเรียกกันว่า “หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” โดยผู้ลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนี้จะได้รับเงินต้นคืนต่อเมื่อบริษัทปิดกิจการ หรือบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ชนิดนี้ตัดสินใจที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว 

ด้วยคุณลักษณะของหุ้นกู้ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้หุ้นกู้ชนิดนี้มีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง ดึงดูดใจผู้ลงทุน แต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยง เช่น ผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว อาจมีเงื่อนไขไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือยกยอดไปจ่ายในงวดอื่นแทนได้ รวมทั้งมักกำหนดการจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่คงที่ตลอดไป ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในท้องตลาด ณ เวลาที่จ่ายดอกเบี้ย และบวกอัตราเพิ่มอีกตามความเสี่ยงของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ 

โดยบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไประยะหนึ่ง และปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่อีกครั้งตามจำนวนปีที่กำหนด (เช่น ทุก ๆ 5 ปี) ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับดอกเบี้ยที่สูงหรือต่ำก็ได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ออกหุ้นกู้ชนิดนี้รวมกันราว 11 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 1.14 แสนล้านบาท และยังมีบริษัทที่เตรียมออกเสนอขายอีก 2 บริษัท มูลค่ารวม  1.1 แสนล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง