ท่องเที่ยวปิดกิจการชั่วคราว 65%

ท่องเที่ยวปิดกิจการชั่วคราว 65%
9 กรกฎาคม 2563
1,459

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สำรวจผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน 770 ราย ระหว่างวันที่ 10-25 พ.ค.ที่ผ่านมา

พบว่าในไตรมาส 2/2563 ธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะ “ปิดกิจการชั่วคราว” ประมาณ 65% ของธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมด

อาจกล่าวได้ว่าในไตรมาส 2 แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะตกงานชั่วคราวประมาณ 65% เมื่อวิเคราะห์จากตัวเลขการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประมาณ 4 ล้านคน จะมีแรงงานจำนวน 2.6 ล้านคนอยู่ในสภาวะว่างงาน

โดยแรงงานที่หยุดงานชั่วคราวเหล่านี้ได้รับค่าครองชีพจากเงินประกันสังคม หรือจากการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกันจำนวน 5,000 บาท และแรงงานเหล่านี้ยังมีโอกาสกลับเข้ามาในระบบได้เหมือนเดิมหลังจากที่สถานประกอบการเปิดทำการ

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจสถานบันเทิงปิดบริการชั่วคราวทั้งหมด, ธุรกิจนวดและสปา ปิด 98%, ธุรกิจนำเที่ยว 91%, ธุรกิจสวนสนุกและธีมปาร์ค 77%, ธุรกิจที่พักแรม 72%, ธุรกิจคมนาคมขนส่ง 42%, ธุรกิจร้านอาหาร 39% และสินค้าที่ระลึก 10%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: