บลจ.ไทยพาณิชย์เข็น SSF ขายรวดเดียว ‘16กองทุน’

บลจ.ไทยพาณิชย์เข็น SSF ขายรวดเดียว ‘16กองทุน’
9 กรกฎาคม 2563
789

บลจ.ไทยพาณิชย์ เข็นกองทุน “เอสเอสเอฟ” ขายรวดเดียว 16 กองทุน ครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท เปิดขายแล้วตั้งแต่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บริษัทเสนอขายกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ(SSF) พร้อมกัน 16 กองทุน ครอบคลุมการลงทุนทุกประเภทสินทรัพย์ เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยเริ่มขายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563 

สำหรับกองทุนที่เสนอขายแบ่งเป็น กองทุนรวมตราสารหนี้ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBSFFPLUS-SSF) ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศระยะสั้นที่มีคุณภาพ และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBFP-SSF) ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพอายุเฉลี่ย 1- 3 ปี

กองทุนรวมผสม 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) (SCBSMART2-SSF) ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ ความผันผวนเป้าหมายประมาณ 5% ต่อปี

159421539821

กองทุนรวมตราสารทุน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (SCBSE-SSF) ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 30 ตัว ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดเพื่อการออม) (SCBDV-SSF) ลงทุนในหุ้นไทยที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนรวมต่างประเทศ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) (SCBGSIF- SSF) ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศที่มีคุณภาพ บริหารโดย PIMCO ผู้จัดการกองทุนระดับโลก, กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBS&P500-SSF) เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นดัชนีที่มูลค่ามากที่สุดของสหรัฐ (ที่มา: Investopedia ณ วันที่ 19 พ.ค. 2563) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low Volatility (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLEQ-SSF) ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพด้านปัจจัยพื้นฐานดีและมีความผันผวนต่ำ

กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) (SCBGOLDH-SSF) เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) (SCBPIN-SSF) ลงทุนในหน่วย Property/REITs และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้มี กองทุน LTF เดิมที่นักลงทุนให้ความสนใจ เพื่อโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากนโยบายเดิม จำนวน 6 กองทุน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง