กนง.แนะภาครัฐทำ ‘5ข้อ’ ฟื้นเศรษฐกิจไทยภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่

กนง.แนะภาครัฐทำ ‘5ข้อ’ ฟื้นเศรษฐกิจไทยภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่
8 กรกฎาคม 2563
258

กนง. แนะภาครัฐเพิ่มความสำคัญนโยบายด้านอุปทาน ใน “5ข้อหลัก” เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเร่งการฟื้นตัวภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่หลังวิกฤติโควิดคลี่คลาย

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่า ที่ประชุม กนง. เห็นว่า นโยบายการคลังของไทยยังมีขีดความสามารถรองรับการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และภาครัฐควรให้ความสำคัญกับนโยบายด้านอุปทานเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สามารถฟื้นตัวได้ในภูมิทัศน์ใหม่หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19คลี่คลายลง

เนื่องจากธุรกิจแต่ละสาขาจะเผชิญกับการฟื้นตัวและความท้าทายในการปรับตัวที่แตกต่างกัน โดยภาครัฐควรมี 

1.กลไกการบริหารกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม เช่น เอื้อให้เกิดการควบรวมกิจการในสาขาที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่มาก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทใหม่หลังจากการระบาดคลี่คลายลง

2.ออกแบบนโยบายเพื่อสนับสนุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีโอกาสฟื้นตัวเร็วขึ้น

3.เร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

4.สนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน หรือรองรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายและปรับตัวเข้าสู่บริบทใหม่หลังการแพร่ระบาดคลี่คลายลง 

5.เร่งปฏิรูปกฎเกณฑ์ภาครัฐที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง