‘ในหลวง’ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

‘ในหลวง’ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 กรกฎาคม 2563
1,315

"ในหลวง" พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันนี้ (6 ก.ค.63) เวลา 10.55 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เสด็จออก  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

1.นางกุสุมา รักษมณี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี  2562

2.นางประคอง นิมมานเหมินท์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562

3.นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี  2562

159404365338

4.นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี  2562

5.นายบุญเสริม วิทยชำนาญกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี  2562

6.นายสุธี ยกส้าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  

7.นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี  2562

159404366690

8.นายชายชาญ โพธิรัตน์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี  2562

9.นางสาวศศิธร ผู้กฤตยาคามี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี  2562

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง