‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ ปธน.มาลาวี เนื่องในวันเอกราช

‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ ปธน.มาลาวี เนื่องในวันเอกราช
6 กรกฎาคม 2563
153

"ในหลวง" ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราช และวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

ฯพณฯ นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี

กรุงลิลองเว

ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวมาลาวีมีความก้าวหน้ารุ่งเรื่องยิ่งขึ้นสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง