'สัตหีบโมเดล' สู่การศึกษา 4.0

'สัตหีบโมเดล' สู่การศึกษา 4.0
7 กรกฎาคม 2563
228

การศึกษาคือกุญแจแห่งอนาคต เช่นเดียวกับโครงการขนาดใหญ่อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีแผนพัฒนาระบบการศึกษาที่ดี มีคุณภาพไว้เป็นกุญแจรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้“คนและโครงการ”เติบโตไปด้วยกันได้

การศึกษาคือกุญแจแห่งอนาคต เช่นเดียวกับโครงการขนาดใหญ่อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ที่มีแผนพัฒนาระบบการศึกษาที่ดี มีคุณภาพไว้เป็นกุญแจรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้“คนและโครงการ”เติบโตไปด้วยกันได้

“สัตหีบโมเดล” เป็นแผนการทำงานเพื่อขยายผลสู่“อีอีซีโมเดล” ด้านการศึกษาที่ประกอบด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษากับกลุ่มผู้ประกอบการสู่การสร้างช่างนวัตกรรม ผ่านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน สนับสนุนการศึกษาพร้อมเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ การเข้ารับการฝึกด้วยค่าแรงขั้นต่ำเด็กจบแล้ว และรับเด็กเข้าทำงานทุกคน ส่งผลให้เด็กไม่ต้องเป็นหนี้ กยศ.เพราะได้เรียนฟรี

มีรายได้ทันเมื่อเรียนจบไม่น้อยกว่า เดือนละ 2 หมื่นบาท โดยเด็กอาชีวะเป็นคนรุ่นใหม่ก้าวทันเทคโนโลยี และเยาวชนมีโอกาสอยู่กับพ่อแม่ในพื้นที่ เรียนโรงเรียนในพื้นที่ มีงานทำมีรายได้สูงในพื้นที่

รูปแบบการจัดการการศึกษานี้ เพื่อให้โรงเรียนระดับประถมและมัธยมปรับเข้าสู่การศึกษา 4.0 เรียนจริง รู้จริง เข้าใจ และรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง