กาฬสินธุ์ พบโควิดทำแม่วัยใสตั้งครรภ์ลด

กาฬสินธุ์ พบโควิดทำแม่วัยใสตั้งครรภ์ลด
6 กรกฎาคม 2563
258

คกก.ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กาฬสินธุ์ เข้มการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคการศึกษา ด้าน สสธ. นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ชี้ ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลดี ทำยอดเด็กหญิงหรือแม่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 63 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินการที่ผ่านมา และเป็นกรณีศึกษาในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563ซึ่งถือเป็นระยะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ เนื่องจากวัยรุ่นที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวได้เดินทางออกจากบ้าน มาเรียนหนังสือ หรือพักกับเพื่อน กับญาติและตามหอพัก จึงอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นเด็กหญิงแม่หรือตั้งครรภ์ในวันรุ่นวัยเรียนได้

นพ.อภิชัย กล่าวอีกว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ยังไม่มีความพร้อม นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จิตใจของเด็กหญิงแม่และเด็กที่อาจจะมีพัฒนาการล่าช้า ไม่สมวัยแล้ว ยังจะกลายเป็นปัญหาสังคม ออกเรียนกลางคัน ตกงาน ทำให้เกิดภาวะเครียด และปัญหาอื่นๆตามมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดการบูรณาการ ในการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การกำกับติดตามของคณะกรรมการป้องหันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

นพ.อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการดำเนินการของคณะอนุกรรมการของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มาจากสถาบันการศึกษา และส่วนราชการต่างๆนั้น พบว่าสถิติการเป็นเด็กหญิงแม่หรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปี2563ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นั้นที่มีมาตรการป้องกันการเกิดโรค ทั้งกำหนดให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการทางสังคม และมีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกมา ส่งผลให้ลดความเสี่ยงและจำนวนเด็กหญิงแม่หรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงเป็นจำนวนมาก

“อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา2563ภายใต้สถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.กาฬสินธุ์ ยังจะต้องขับเคลื่อนภารกิจต่อไปอย่างเข้มข้น ทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ที่จะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นเด็กหญิงแม่และตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอีกด้วย”นพ.อภิชัย กล่าวในที่สุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง