โปรดเกล้าฯ ให้ ‘กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร’ เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา

โปรดเกล้าฯ ให้ ‘กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร’ เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา
5 กรกฎาคม 2563
4,980

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ "กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร" เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา

วันนี้ (5 ก.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

159394672010

เวลา 17.24 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังพระบรมมหาราชวัง

159394682691

เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล้วทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

159394682580

ทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม

159394681884

เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้า ธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้

159396166334

รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เข้าเฝ้าถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า พระราชทานรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่าง ๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว

159396165873

เสด็จไปทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ที่อาสน์สงฆ์ เที่ยวแรกจำนวน 20 รูปประทับพระเก้าอี้

159396165976

พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนเที่ยวแรกนี้ ถวายอดิเรก แล้วออกจากพระอุโบสถ พระสงฆ์ชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการผู้ใหญ่ ประเคนพุ่มเทียน เมื่อพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ 350 รูปแล้ว เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับ

159396166599

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศรอบบริเวณพระบรมมหาราชวังว่า มีประชาชนเดินทางมายังสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาช่วงวันหยุดยาวซึ่งตรงกับวันอาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษาตลอดทั้งวัน รวมทั้งประชาชนบางส่วนจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ส่งผลให้การซื้อขายและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง