'วันอาสาฬหบูชา' ประชาชนร่วมทำบุญ วิถี 'new normal'

'วันอาสาฬหบูชา' ประชาชนร่วมทำบุญ วิถี 'new normal'
5 กรกฎาคม 2563
383

ประมวลภาพบรรยากาศการทำบุญของพุทธศาสนิกชนไทย เนื่องใน "วันอาสาฬหบูชา" ตามวิถี "new normal" ป้องกันการติดเชื้อ "โควิด-19"

ประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญไหว้พระ ถวายสังฆทาน พร้อมร่วมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยประชาชนต่างสวนหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองกันทุกคนแม้ตอนนี้ภาครัฐจะมีมาตราการผ่อนปรนจนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เกือบปกติแล้วก็ตาม


159393724878

159393725344

159393725240

ซึ่งวันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาคือ 1.เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธ 2.เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ 3. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น และ 4. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)(เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 63)

159393725065

159393724958

159393724945

159393724853

159393724614

159393724792

ภาพ: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ (Tanachai Pramarnpanich) Nation Photo

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง