'เชียงใหม่' เดินหน้า 'โรงไฟฟ้าชุมชน'

'เชียงใหม่' เดินหน้า 'โรงไฟฟ้าชุมชน'
5 กรกฎาคม 2563
247

"สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์" เยี่ยมชมโรงงานโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทนเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือ ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เดินหน้าผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกกะวัต เชื่อจะช่วยสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากอีกทางหนึ่ง

วันที่ 5 ก.ค.63 สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ของบริษัทยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทนเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือ

159393075945

ด้าน กิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง และโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้หญ้าเนเปีย ที่ทางโรงงานส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ และต้นข้าวโพดที่ไม่ต้องการหลังการเก็บเกี่ยว

โดยทางโรงงานรับซื้อจากเกษตรกรในอัตราตันละ 500 บาท ส่งเข้าเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานหมักก๊าซชีวภาพ (ไบโอแก๊ส)เพื่อใช้เป็นพลังงานปั่นกระแสไฟฟ้าให้เข้าระบบสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่แตง กำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัต มูลค่าการลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ 1 เมกะวัตตั้งแต่ปี​ 2558

159393075962

“การก่อตั้งโรงงานในระยะแรก เป็นการต่อสู้เรื่องความชัดเจน ชาวบ้านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรงงานจะตั้งจริงหรือไม่ ส่งเสริมให้ปลูกแล้วรับซื้อจริงหรือไม่ ขณะที่โรงงานเองก็กลัวว่า ตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วชุมชนจะมีส่วนร่วมปลูกหญ้าขายให้เราไหม หลังตั้งโรงงานมาแล้ว 7 ปี เรารับซื้อหญ้าเนเปียและข้าวโพดจากชุมชน ปีละไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปีย รอบโรงงาน 600 ไร่ นอกนั้นเป็นข้าวโพด ของเกษตรกรใน อ.แม่แตง ถือเป็นรายได้ที่มั่นคงสำหรับเกษตรกร และยังได้ประโยชน์จากของเหลือในระบบการผลิตไฟฟ้าที่ได้เป็นปุ๋ยน้ำ และกากที่เหลือจากการบีบเอาน้ำออกแล้วไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพปลอดภัย มอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงนำไปเป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตร ลดปัญหามลภาวะการเผาพืชไร่ในพื้นที่อำเภอแม่แตง อีกด้วย" กิตติ กล่าว

159393075838

รมว.พลังงาน กล่าวว่า "การเดินทางมาดูโรงงานผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊ส ที่ อ.แม่แตง เห็นได้ชัดว่าการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลต่างๆ มีความสำเร็จ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมั่นคง และไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม หากกระทรวงพลังงานได้ผลักดันนโยบายพลังงานเพื่อชาติให้ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทน และผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกกะวัต ให้เกิดขึ้นจะเป็นทางออกปัญหาด้านพลังงานและสร้างรายได้จากการขายพืชสำหรับสร้างพลังงานชีวมวลเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากอีกทางหนึ่ง"

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง