'ประวิตร' สั่งเตรียมความพร้อมแผนน้ำ 'อีอีซี' ชี้ต้องมีเพียงพอต่อการใช้งาน

'ประวิตร' สั่งเตรียมความพร้อมแผนน้ำ 'อีอีซี' ชี้ต้องมีเพียงพอต่อการใช้งาน
4 กรกฎาคม 2563
174

“ประวิตร”ถก“อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ฯ” เคาะผลิตน้ำจืดในอีอีซีวันละ 2 แสนล้านลบ.ม. สั่ง สทนช.เตรียมแหล่งน้ำรับความต้องการในอนาคต

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนงานภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (อีอีซี) ในช่วงปี 2563-2580 มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล กำหนดแผนงานเริ่มก่อสร้างปี พ.ศ.2565-2566 โดยตั้งเป้าผลิต น้ำจืดขั้นต่ำ 2 แสนล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

นอกจากนี้ ได้สั่งการ สทนช. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อเร่งรัด ติดตามโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว รวมถึงเร่งรัดโครงการที่สนับสนุนอีอีซีเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ และการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ หลังวิกฤติโควิด-19ด้วย 

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ สทนช. จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 38 โครงการ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ถึง 872 ล้าน ลบ.ม. 

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 16 โครงการ เมื่อเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง ปี 2565 จะมีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 253.6 ล้าน ลบ.ม.และอีก 22 โครงการ มีแผนงานตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยในที่ประชุม มีโครงการสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อน 17 โครงการ ใน 7 กลุ่มโครงการ ได้แก่ 1.โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล กำหนดแผนงานเริ่มก่อสร้าง ปี 65-66 2.โครงการพัฒนากลุ่มบ่อน้ำบาดาลสำหรับอุตสาหกรรม 12 ล้าน ลบ.ม.

3.กลุ่มโครงการอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำบางปะกง 2 โครงการ 4.กลุ่มโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง 5.กลุ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำเดิม 6.กลุ่มโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา และ7.กลุ่มโครงการเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง และปรับปรุงขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค จ.ชลบุรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง