‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รวมทุกสิทธิ 'บัตรคนจน' เดือนกรกฎาคม 2563 ได้รับอะไรบ้าง?

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รวมทุกสิทธิ 'บัตรคนจน' เดือนกรกฎาคม 2563 ได้รับอะไรบ้าง?

อัพเดทกันอีกสักครั้ง สำหรับผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ได้สิทธิอะไรบ้าง? หลังจากรัฐได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือเข้ามาอีก 1 โครงการ

หลังจากรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมให้กับ 4 กลุ่ม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หนึ่งในนั้นคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น มาตรการเราไม่ทิ้งกัน เป็นต้น รายละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

ประกอบกับล่าสุดกรมบัญชีได้ชี้แจงการจ่ายเงินเยียวยานี้ว่า จะแจกจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวดเดียวในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 3,000 บาท เป็นเงินเยียวยาสำหรับเดือนกรกฎาคม 1,000 บาท และจ่ายย้อนหลังให้เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน อีก 2,000 บาท 

มาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 จึงเป็นมาตรการที่ผู้ถือบัตรคนจน จะได้เพิ่มเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 2563 นับเป็น 1 สิทธิ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงได้รวบรวมสิทธิขิงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสรุปอีกครั้งว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ ผู้ถือบัตรคนจนจะได้ทั้งหมดกี่สิทธิ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

- 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' 1.14 ล้านคน จ่าย ‘เงินเยียวยา’ ต่อเนื่อง 4-9 ก.ค.นี้!

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เช็คเลย! 'เยียวยา' 3,000 บาท เข้าบ่าย 3 วันนี้ ได้แน่นอน

  • 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ คือ 1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท ตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้ 300 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ครอบคลุมทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. ใช้รูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทาง รายละ 500 บาท 

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

  • 4 กรกฎาคม 2563

4.มาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 โอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 3,000 บาท สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

  • 15 กรกฎาคม 2563

5.เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท ซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

  • 18 กรกฎาคม 2563

สิทธิที่จะได้รับในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน หากนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในส่วนนี้อีก 2 เดือนต่อจากนี้เท่านั้น โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

5.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

6.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้