คมนาคม ลุ้น สศช.ไฟเขียวงบเยียวยาโควิด 6.6 พันล้าน

คมนาคม ลุ้น สศช.ไฟเขียวงบเยียวยาโควิด 6.6 พันล้าน
3 กรกฎาคม 2563
203

คมนาคม ลุ้น สศช.ไฟเขียวงบ 6.6 พันล้านเยียวยาพิษโควิด -19 พร้อมเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขบ.ชง ตรึงราคา NGV ขณะที่ บวท.ขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 3 พันล้าน ด้านกรมบัญชีกลางเตรียมประกาศเว้นค่าปรับ ขยายเวลาผู้รับเหมาภายในเดือนนี้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมพิจารณาข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาคคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 3/2563 วันนี้ (3 ก.ค.) โดยระบุว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อพิจารณามาตรการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.มาตรการที่สามารถดำเนินการได้ เป็นอำนาจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เองซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว และ 2.มาตรการที่จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานกลาง หรือได้รับความเห็นชอบระดับนโยบาย หรือผ่านความเห็นชอบจากคคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 ประกอบด้วย มาตรการที่เสนอขอรับจัดสรรเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินที่เสนอขอรับจัดสรรเงินกู้รวมทั้งสิ้น 6,612.324 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้เสนอวงเงินขอรับจัดสรรดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง และได้รับการพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างรอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาอนุมัติ

และมาตรการที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานกลาง หรือได้รับความเห็นชอบระดับนโยบาย หรือผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จำนวน 8 หน่วยงาน (ขบ. จท. ทล. บขส. กทพ. รฟม. ทอท.และบวท.) ที่จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และไม่เข้าข่ายลักษณะแผนงานโครงการตามบัญชีแนบท้ายของ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 

โดยมาตรการที่ช่วยเหลือเยียวยา จะประกอบไปด้วย มาตรการด้านพลังงาน ได้แก่ การตรึงราคาเชื้อเพลิง NGV และน้ำมันดีเซล การเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีบัตรส่วนลดพลังงาน การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงราคาถูก มาตรการด้านการเงิน ได้แก่ เลื่อนการชำระเงินคืนเงินยืมรัฐบาล จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) และการค้ำประกันเงินกู้ การพักชำระหนี้ รายได้นำส่งรัฐ ภาครัฐสนับสนุนค่าจ้างพนักงาน มาตรการด้านภาษี ได้แก่ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำค่าใช้จ่ายไปหักออกจากภาษีเงินได้ปี 2563 และมาตรการด้านอื่น ๆ อาทิ การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย การปรับลดเบี้ยประกันภัย เป็นต้น

นายพีระพล ยังกล่าวด้วยว่า ตอนนี้กรอบวงเงินที่กระทรวงฯ เสนอขอรับจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินประมาณ 6.6 พันล้านบาท อยู่ในขั้นตอนรอ สศช.พิจารณา แต่ในการประชุมครั้งนี้แต่ละหน่วยงานได้เสนอขอพิจารณามาตรการที่ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม เช่น กรมขนส่งทางบก (ขบ.) ขอให้ช่วยเหลือด้านพลังงาน ตรึงราคาเชื้อเพลิง NGV และน้ำมันดีเซล โดยกระทรวงพลังงานได้ยืนยันมาตรการช่วยเหลือพลังงานราคาพิเศษถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ หลังจากนั้นจะลอยตัวราคา NGV อยู่ที่ 75% ของราคาน้ำมัน B10

ขณะที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ขอสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และการค้ำประกันเงินกู้วงเงินรวม 3,920 ล้านบาท เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องและลงทุนโครงการต่างๆ หลังจากที่ในช่วงโควิด -19 บวท.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน ลดราคาค่านำทางร่อนอากาศยาน โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้ขอให้ บวท.กลับไปทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม

“มาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่หารือครั้งนี้ จะเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ที่สามารถพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบได้ โดยบางประเด็นก็สามารถพิจารณาอนุมัติ เช่น ประเด็นกรมทางหลวง (ทล.) ขอขยายเวลาก่อสร้าง และงดค่าปรับผู้รับเหมาที่ได้รับผลกระทบ ทางกรมบัญชีกลางก็สรุปและยืนยันว่าจะมีการออกประกาศให้ทุกหน่วยงานนำไปประกอบใช้ภายในเดือนนี้ ส่วนประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุป จะหารืออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป”

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง