เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน มิ.ย. 2563 ลดลง 1.57% เทียบจาก มิ.ย.2562 แต่เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2563 ขยายตัว 1.56% โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.) เงินเฟ้อเฉลี่ยหดตัว 1.13%

"สถานการณ์เงินเฟ้อเริ่มดีขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาเป็นระยะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่ถูกจำกัดในช่วงก่อนหน้าเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ ทั้งการค้าปลีก การคมนาคม-ขนส่ง และการท่องเที่ยวสอดคล้องกับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจหลายตัวที่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรวมทั้งเครื่องชี้ด้านการบริโภคเอกชนซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อน่าจะสามารถกลับเข้าสู่ทิศทางปกติได้แบบค่อยเป็นค่อยไป"