รวม 'สลากออมสิน' 5 รุ่น ช่องทางลุ้นรวย ช่วย 'เก็บเงิน' แบบไร้ความเสี่ยง

รวม 'สลากออมสิน' 5 รุ่น ช่องทางลุ้นรวย ช่วย 'เก็บเงิน' แบบไร้ความเสี่ยง
15 กรกฎาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
15,482

เปิดรายละเอียด "สลากออมสิน" 5 รุ่น ตัวช่วย “เก็บเงิน” แบบไร้ความเสี่ยง แต่มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเศรษฐี

"สลากออมสิน" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หวยออมสิน" เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเก็บเงิน ที่จะได้ทั้งอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนด พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลทุกเดือน โดยสามารถรับเงินต้นคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลา

ปัจจุบัน สลากออมสินมีรูปแบบให้เลือกตามความต้องการของผู้ฝาก ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ทั้งจำนวนเงินที่ซื้อ ระยะเวลาในการถือครอง และช่องทางการซื้อ โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมข้อมูลของสลากออมสินทั้ง 5 รุ่น ดังนี้

กลุ่มแรก "กลุ่มสลากออมสินพิเศษดิจิทัล" ที่สามารถทำรายการ ฝาก ถอน ตรวจสอบข้อมูล และสอบถามยอดคงเหลือ สลากดิจิทัล ได้ด้วยตนเองทุกวันตามต้องการผ่านบริการแอพพลิเคชั่น MyMo โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา สามารถตั้งชื่อนามแฝงกับสลากดิจิทัลได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยจะมีการแจ้งเตือนผลการถูกรางวัลสลากผ่าน Push Notification และทราบผลการถูกรางวัลรวมของสลากแต่ละฉบับ และสรุปรวมรายการสลากดิจิทัลทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดียว

159375923920

สลากดิจิทัล อายุ 1 ปี งวดที่ 3 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 3 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ
- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
- มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน 

ระยะเวลารับฝาก: 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อายุสลาก: 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง) 

ราคาต่อหน่วย: 20 บาท

วงเงินในการรับฝาก
1. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท
2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)

ผลตอบแทนขั้นตำ่: จำนวนเงินไม่ถึง 2 แสนบาทดอกเบี้ย 0.10% จำนวนเงิน 2 แสนบาท 0.70% จำนวนเงิน 2 ล้านบาท 0.70% ต่อปี

ดอกเบี้ยครบอายุ: ฝากครบ 1 ปี ดอกเบี้ย 0.02 บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยต่อปี 0.10 % ถอนคืนได้รับ 20.02 บาท

การรับเงินรางวัล: โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล 

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 50 บาท

*กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

การออกรางวัล: ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากดิจิทัล 1 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 16 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) Facebook: Live NBT2HD ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม: สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

159376068739

สลากออมสินดิจิทัล อายุ 2 ปี งวดที่ 204 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี: บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ระยะเวลารับฝาก: 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อายุสลาก: 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

ราคาต่อหน่วย: 100 บาท

วงเงินในการรับฝาก
1. สามารถเลือกทำรายการฝากสลากดิจิทัล ได้ตามจำนวนเงิน ดังนี้ 1,000 /5,000 /10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาท
2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)

ผลตอบแทนขั้นตำ่: จำนวนเงินไม่ถึง 1 แสนบาท ดอกเบี้ย 0.175% จำนวน 1 แสนบาท 0.655% จำนวน 1 ล้านบาท 0.751%

ดอกเบี้ยครบอายุ: ฝากครบ 2 ปี ดอกเบี้ย 0.35 บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยต่อปี 0.175 % ถอนคืนได้รับ 100.35 บาท

การรับเงินรางวัล: โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล 

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลละ 5,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัลละ 1,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 จำนวน 15 รางวัล รางวัลลั 1,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 80 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 40 บาท

*กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

การออกรางวัล: ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากดิจิทัล 1 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 16 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) Facebook: Live NBT2HD ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น. 

รายละเอียดเพิ่มเติม: สลากออกสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

159376071049

สลากออมสินดิจิทัล อายุ 3 ปี งวดที่ 138 หน่วยละ 50 บาท การเก็บเงินรายการนี้มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

ธนาคารจะออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิมรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 10,000,000 บาท เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 20,000,000 บาทโดยมีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวด

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี
- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
- มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน

ระยะเวลารับฝาก: 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อายุสลาก: 3 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 36 ครั้ง)

ราคาต่อหน่วย: 50 บาท 

ผลตอบแทนขั้นตำ่: จำนวนเงินไม่ถึง 5 แสนบาท ดอกเบี้ย 0.20% จำนวน 5 แสนบาท 0.685% จำนวน 5 ล้านบาท 0.776%

ดอกเบี้ยครบอายุ: ฝากครบ 3 ปี ดอกเบี้ย 0.30 บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยต่อปี 0.20 %

การรับเงินรางวัล: โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล 

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล รางวัลล 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1 (ต่างงวดและหมวดอักษร) 10,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 6 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 5 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 200 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

*กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

การออกรางวัล: ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคมออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม) โดยจะยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสื่อออนไลน์ (Facebook: LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 14.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม: สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี

159376072686

กลุ่มที่ 2 "กลุ่มสลากออมสินพิเศษ" สามารถซื้อได้ผ่านสาขาธนาคารออมสิน 

สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 203 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆอีกมากมายเงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี
- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท

ระยะเวลารับฝาก: 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อายุสลาก: 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

ราคาต่อหน่วย: 100 บาท 

วงเงินในการรับฝาก

1. สามารถเลือกทำรายการฝากสลากดิจิทัล ได้ตามจำนวนเงิน ดังนี้1,000 /5,000 /10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาท
2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 
 1,000 ลงตัว
3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)

ผลตอบแทนขั้นตำ่: จำนวนเงินไม่ถึง 5 แสนบาท ดอกเบี้ย 0.20% จำนวน 5 แสนบาท 0.685% จำนวน 5 ล้านบาท 0.776%

ดอกเบี้ยครบอายุ: ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.35 บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย 0.175% ต่อปี

การรับเงินรางวัล: โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล 

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ  5,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 80 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 40 บาท

*กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

การออกรางวัล: ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสื่อออนไลน์ (Facebook: LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 14.00น

รายละเอียดเพิ่มเติม: สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

159376094121

สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 137 หน่วยละ 50 บาท การเก็บเงินรายการนี้มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี หากฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี
- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท

ระยะเวลารับฝาก: 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อายุสลาก: 3 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 36 ครั้ง)

ราคาต่อหน่วย: 50 บาท 

ผลตอบแทนขั้นตำ่: จำนวนเงินไม่ถึง 5 แสนบาท ดอกเบี้ย 0.20% จำนวน 5 แสนบาท 0.685% จำนวน 5 ล้านบาท 0.776%

ดอกเบี้ยครบอายุ: ฝากครบ 3 ปี ดอกเบี้ย 0.30 บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยต่อปี 0.20 % ถอนคืนได้รับ 50.30 บาท

การรับเงินรางวัล: โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล 

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 จำนวน 5 รางวัล รางวัล 8,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1 (ต่างงวดและหมวดอักษร) 10,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 6 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 5 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 200 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

*กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

การออกรางวัล: ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือน (หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน) โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)และสื่อออนไลน์(Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 14.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม: สลากออมสินพิเศษ 3 ปี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง