'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ กลุ่มยื่นอุทธรณ์ 1.8 แสนราย 'ธ.ก.ส.' จ่ายอย่างไร

'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ กลุ่มยื่นอุทธรณ์ 1.8 แสนราย 'ธ.ก.ส.' จ่ายอย่างไร
3 กรกฎาคม 2563
43,962

"เยียวยาเกษตรกร" เช็คสถานะ กลุ่มยื่นอุทธรณ์ "ธ.ก.ส." จ่ายเงินอย่างไร จ่ายเมื่อไหร่ มีสิทธิ์ทุกคนหรือไม่

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล

นอกจากการโอนเงินงวดที่ 3 ที่ผู้ลงทะเบียนหลายรายกำลังรอคอย ซึ่งทาง ธ.ก.ส. เองก็ได้ออกมาให้รายละเอียดการจ่ายเงินงวดดังกล่าวอย่างชัดเจนว่า การโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จะเริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่ 15 - 22 กรกฎาคม 2563 วันละประมาณ 1 ล้านรายต่อเนื่อง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

เกษตรกรสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159375240226

ขณะเดียวกันนั้น ก็ยังมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ยังตกหล่น หรือยังไม่ได้เงินเยียวยาในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี 124,484 ราย นอกจากนั้นยังมีเกษตรกรที่โอนเงินให้ไม่ได้เนื่องจาก บัญชีรับโอนเงินเยียวยาที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งมานั้นไม่ตรงกับชื่อที่ใช้ลงทะเบียน ซึ่งทาง ธ.ก.ส. เองก็ได้เน้นย้ำให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะ และเร่งแจ้งเปลี่ยนหมายเลขบัญชีรับโอนได้ทาง www.moac.go.th ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ไม่เช่นนั้นอาจเสียสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาไปโดยปริยาย

สำหรับ กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ยื่นอุทธรณ์ ที่ล่าสุด ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ให้รับรายชื่อผู้ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร 192,512 รายไปตรวจสอบคัดกรองความซ้ำซ้อนของมาตรการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 พบว่า มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดกรองตามข้อกำหนดดังกล่าว 189,663 ราย โดยสามารถจำแนกสถานะการอุทธรณ์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่

  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย

กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มนี้นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้กับ ธ.ก.ส. ไปดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วบางส่วน ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนทั้งหมดเรียบร้อย ก็จะเร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป

159375246410

  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการฯ 108,391 ราย

ตามมติของคณะกรรมการฯ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องถึงกลุ่มอุทธรณ์ที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า เป็นกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่มมีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน กลุ่มได้รับสิทธิ์จากประกันสังคม รวมทั้งกลุ่มผู้มีสถานะเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ไม่ได้เป็นเกษตรกร ซึ่งในกลุ่มเหล่านี้ ไม่เข้าเกณฑ์การได้รับสิทธิช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้ ยุติการพิจารณาเอาไว้เพียงเท่านี้

  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย

โดยกลุ่มผู้อุทธรณ์เงินเยียวยาที่ต้องรอผลพิจารณากลุ่มนี้นั้น มีผู้อุทธรณ์ 2,814 ราย รอผลการดำเนินการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดว่าน่าจะเรียบร้อยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หากปรากฏรายชื่อในกลุ่มดังกล่าว ก็จะมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา และส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการต่อไป

ส่วนกลุ่มผู้ยื่นอุทธรณ์ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน จากการตรวจสอบของประกันสังคมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 1,537 ราย ได้มีการประสานไปยังสำนักงานประกันสังคมพิจารณาความถูกต้องและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมกับกลุ่มนี้ต่อไป

159375248666

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง