โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
2 กรกฎาคม 2563
607

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

159370476378

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง