‘ไอบีเอ็ม’ เผยองค์กรสกัดภัยไซเบอร์ได้น้อยลง

‘ไอบีเอ็ม’ เผยองค์กรสกัดภัยไซเบอร์ได้น้อยลง
3 กรกฎาคม 2563
332

‘ไอบีเอ็ม’ เผยผลศึกษาความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ พบความสามารถองค์กรสกัดการโจมตีภัยคุกคามได้น้อยลง ระบุ 'ทักษะคน-เทคโนโลยี' สำคัญสูงสุด 

ข้อมูลสำคัญจากรายงาน Cyber Resilient Organization Report ยังรวมถึง บริษัทนำแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์มาใช้ทั่วทั้งองค์กรอย่างจริงจังมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้นจาก 18% ในปี 2558 เป็น 26% ในปีนี้ โดยแม้แต่ในกลุ่มผู้ที่มีแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์อย่างเป็นกิจจะลักษณะอยู่แล้ว ยังมีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้น ที่ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับมือกับการโจมตีแบบทั่วไป ซึ่งแผนรับมือกับวิธีการโจมตีแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างแรนซัมแวร์ยังคงล้าหลังอยู่มาก

ไอบีเอ็ม ยังชี้ว่า ความซับซ้อนเป็นอุปสรรคต่อการรับมือภัยคุกคาม โดยเครื่องมือรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก ที่องค์กรนำมาใช้กระทบเชิงลบต่อการรับมือกับภัยคุกคาม องค์กรที่ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ 50 ชนิดขึ้นไป มีขีดความสามารถตรวจจับภัยคุกคามลดลง 8% และขีดความสามารถรับมือการโจมตีลดลง 7% เมื่อเทียบกับองค์กรที่ใช้เครื่องมือน้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม พบว่า ทักษะด้านซิเคียวริตี้ของบุคลากรคือปัจจัยที่องค์กรมองว่าสำคัญสูงสุด โดยมองว่าการจ้างพนักงานที่มีทักษะความชำนาญเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดในการทำให้บริษัทมีความสามารถรับมือภัยคุกคามไซเบอร์เพิ่มขึ้น ขณะที่ เทคโนโลยีคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่าง ช่วยให้องค์กรมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้นเช่นกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง