พนง.โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ร้อง สธ. ขอบรรจุเป็น ขรก.

พนง.โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ร้อง สธ. ขอบรรจุเป็น ขรก.
2 กรกฎาคม 2563
4,057

พนง.โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ร้องขอบรรจุข้าราชการ ชี้เป็นอีกกลุ่มที่ปฏิบัติงานสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63  ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รวมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทบทวนอัตราเพิ่มการบรรจุเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา​ เข้าสู่การบรรจุข้าราชการ ภายหลัง ครม.ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และ วันที่ 15 เมษายน 2563  มีมติเห็นชอบและอนุมัติ เรื่องการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 24 สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา นั้น     

159368085432

ในการนี้ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เป็นนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข อยากเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ การทำ SPORT วิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัด การผลิตสื่อทางการแพทย์ที่ใช้ในการให้สุขศึกษา การป้องกัน การแพร่ระบาด ของในกลุ่มประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง การลงพื้นที่พร้อมกับนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน รวมถึงการติดตั้งระบบ VDO Conference ในการประชุมหน่วยงานตั้งแต่ระดับ สสจ. รพศ./รพท.และรพช. การสนับสนุนชุดสื่อต่างๆให้กับบุคลากร การใช้สื่อSocial ในการประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 

159368083799

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และในจำนวนนี้ยังมีเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาที่รอบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 234 คน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่พบกับผู้ป่วยโดยตรงในภาวะการณ์นี้

จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขโปรดพิจารณาและทบทวนบรรจุเป็นข้าราชการ ในยุคโควิด – 19 ครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย

159368086864

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง