ชื่นชม 'บึงกาฬคริสเตียน' รร.เล็กแดนอีสานตอนบนสุด เตรียมเปิดเรียนสมบูรณ์แบบ

ชื่นชม 'บึงกาฬคริสเตียน' รร.เล็กแดนอีสานตอนบนสุด เตรียมเปิดเรียนสมบูรณ์แบบ
2 กรกฎาคม 2563
670

"กนกวรรณ" รมช.ศึกษาฯ ชื่นชม "บึงกาฬคริสเตียน" โรงเรียนเล็กแดนอีสานตอนบนสุด เตรียมเปิดเรียนสมบูรณ์แบบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนภูมิใจไทย เดินทางต่อเนื่องลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ และตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ณ โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ควงนางแว่นฟ้า ทองศรี ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ภรรยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศพร้อมทลายข้อจำกัดโดยใช้การศึกษาเป็นตัวนำ ผสานทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่ลูกหลานบึงกาฬ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ

159366912684

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ของโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน ซึ่งต้องถือว่าแม้จะเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ แต่ผู้บริหารและครูให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนครอบคลุมในทุกมิติ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบโรงเรียน

159366914882

ซึ่งจากการรายงานการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามมาตรการของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ ขอแสดงความชื่นชมที่สามารถบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งจัดจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน การลดจำนวนนักเรียนต่อห้องเพื่อเว้นระยะห่าง การจัดตั้งจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ การมอบหมายครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และบุคลากร ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ที่ต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ

“ต้องยอมรับว่า โรงเรียนเล็ก ๆ แห่งนี้ เป็นโรงเรียนในคริสต์ศาสนาที่เปิดกว้างสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนบึงกาฬอย่างเท่าเทียม ในทุกเชื้อชาติ ศาสนา เน้นทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการ พร้อม ๆ กับปลูกฝังการเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการสื่อสารภาษาอย่างถูกต้องตามหลักการเจ้าของภาษา การสืบสานอนุรักษ์ภาษาไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในโรงเรียน อาทิ คำมักเขียนผิด สุภาษิต คำพังเพย ตลอดจนสูตรคูณ ทักษะดิจิทัล ทักษะความคิดสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ ทั้งกีฬา ศิลปะ ดนตรี ที่จะเป็นพื้นฐานการสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผสานความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เยาว์วัย พร้อมที่จะหล่อหลอมผู้เรียนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์รอบด้าน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

159366916947

และในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมห้องเรียนโครงการสอนดนตรีสากลในโรงเรียนสามัญ หลักสูตร YAMAHA MUSIC STEP ที่เน้นการสอนแบบบูรณาการด้านการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี รวมทั้งจัดการเรียนแบบกลุ่ม เสริมประสบการณ์ดนตรีร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน ที่จะสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน การเข้าสังคม และมีความเข้าใจในความแตกต่าง เอกลักษณ์ของเพื่อนแต่ละคน ถือเป็นการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม (Soft Skills) ได้ความรู้ สร้างความสนุกสนาน และสอดแทรกทักษะการใช้ชีวิตอย่างสมดุลกลมกลืน ที่น่าชื่นชม และพร้อมกันนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากน้ำใจชาว กศน. 300 ชิ้น สำหรับใช้ในโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง