แบงก์หยุดยาว 4 วัน ธปท. เคาะ 27 ก.ค. หยุดพิเศษ

แบงก์หยุดยาว 4 วัน ธปท. เคาะ 27 ก.ค. หยุดพิเศษ
2 กรกฎาคม 2563
21,455

ธปท.ประกาศตามมติครม.ให้แบงก์หยุดทำการ วันที่ 27ก.ค. ตามมติครม เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ออกประกาศ  กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

    ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์

    ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง