รอก่อน! 'ญี่ปุ่น' ขยายเวลา งดรับนักเดินทางจากไทย ถึง 31 ก.ค.

รอก่อน! 'ญี่ปุ่น' ขยายเวลา งดรับนักเดินทางจากไทย ถึง 31 ก.ค.
1 กรกฎาคม 2563
1,321

รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าประเทศ สำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้

เฟซบุ๊คของ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพประกาศซึ่งลงนามโดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ระบุว่า วันนี้ (1 ก.ค.) กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563 โดยสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้

1. มาตรการปฏิเสธการเข้าเมือง

1.1. ปฏิเสธการเข้าเมืองของผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ รวม 129 ประเทศ/เขต รวมถึงประเทศไทย ในช่วง 14 วันก่อนหน้าวันที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 129 ประเทศนี้ เพื่อมาเปลี่ยนเครื่อง (transit) หรือเครื่องบินมาจอดเติมน้ำมันที่ญี่ปุ่น ในหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเช่นกัน

1.2. ชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident) คู่สมรสหรือบุตรของชาวญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรหรือผู้มีถิ่นพำนักระยะยาว (Long Term Resident) จะได้รับการยกเว้น คือ สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ 129 ประเทศ/เขตได้ รวมทั้งประเทศไทย โดยจะต้องมี Re-Entry Permission (การได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในญี่ปุ่นได้อีก) ซึ่งทางการญี่ปุ่นออกให้ก่อนวันที่ 2 เม.ย. 2563 ส่วนผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-28 เม.ย. 2563 แม้จะมี Re-entry Permission แต่หากเดินทางมาจากประเทศที่ระบุไว้ (รวมทั้งประเทศไทย) โดยหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
 
2. มาตรการกักตัว
ในขณะนี้ ทุกคนที่เดินทางมาจาก 129 ประเทศ/เขต รวมทั้งประเทศไทย จะต้องถูกตรวจหาโรคโควิด-19 (PCR Test) รวมทั้งต้องกักตัวในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดเป็นเวลา 14 วัน และไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะจนถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2563 (และอาจมีการขยายเวลา)
 
3. มาตรการด้านวีซ่า
3.1. ยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ได้ออกให้แก่ชาวต่างชาติในประเทศนั้น ๆ ทั้งวีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเดียวและหลายครั้ง (single and multiple visa) ในกรณีของคนไทย ข้อนี้หมายถึงการยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในประเทศไทยได้เคยออกให้ก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2563
3.2. ระงับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วันสำหรับคนไทยเป็นการชั่วคราว (ข้อนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ไม่สามารถเข้าญี่ปุ่นได้ 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า) มาตรการนี้จะใช้จนถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2563 (และอาจมีการขยายเวลา)
3.3. ระงับสิทธิการเข้าเมืองสำหรับผู้ถือ APEC Business Travel Card เป็นการชั่วคราว
 
4. ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ มาตรการข้างต้นมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563 และอาจมีการขยายเวลา ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ และรายชื่อประเทศทั้ง 129 ประเทศ/เขตได้ ปรากฏในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง