นายกฯ แจง งบปี 64 สอดคล้องโควิด-19

นายกฯ แจง งบปี 64 สอดคล้องโควิด-19
1 กรกฎาคม 2563
223

"ประยุทธ์" แจง พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ยันสอดคล้องทั้งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเวลา 08.40 น. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ สื่อมวลชนพยายามสอบถาม พล.อ.ประยุทธ์ ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านระบุว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อพร้อมทำท่าส่ายหัว และชี้นิ้วขึ้นบนฟ้า เพื่อให้สื่อฟังการชี้แจงในห้องประชุม

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,300,000,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณเป็นจำนวน 3,300,000,000,000บาท เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่รัฐบาลนำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันนโยบายและมาตรการด้านต่างๆ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนี้ยังเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

“รัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกันทั้งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจภายในประเทศและผลกระทบจากภายนอก รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ”   

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง