'อัศวิน' ย้ำ 437 ร.ร.สังกัด กทม. ต้องเข้มป้องกันโควิด-19

'อัศวิน' ย้ำ 437 ร.ร.สังกัด กทม. ต้องเข้มป้องกันโควิด-19
1 กรกฎาคม 2563
108

ผู้ว่า กทม. ย้ำหลังเข้าตรวจความเรียบร้อยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องนำการตามมาตรการหลักในการดูแลความปลอดภัย 8 ข้อ โดยช่วงแรกอาจยังไม่ราบรื่น เชื่อ 4 - 5 วัน นักเรียนจะปรับตัวได้

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจความเรียบร้อยการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนในสังกัด กทม. เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม ว่า ภาพรวมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกัน covid 19 ในโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครโดยกำหนดมาตรการหลักในการดูแลความปลอดภัย คือ

  1. คัดกรองนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน
  3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
  4. เน้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างในห้องเรียน
  5. เน้นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆที่ใช้ร่วมกัน
  6. ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน
  7. จัดอบรมครูในโรงเรียนให้มีความรู้ในการดูแลสุขอนามัย
  8. มีช่องทางติดต่อผู้ปกครองเพื่อการประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
  9. ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการป้องกันโรคดังกล่าว

โดยทางกรุงเทพฯ ยังได้จัดเทศกิจ คอยดูแลนักเรียนขณะข้ามถนนด้วย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการยังมีมาตรการแบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเรียน เพื่อไม่ให้ห้องเรียนแออัด มีการเว้นระยะห่างเป็นการป้องกัน covid 19

ผู้ว่า กทม.ระบุว่า ตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้นเคย แต่เชื่อว่าอีก 4-5 วัน นักเรียนจะสามารถปรับตัวได้ตามวิถีใหม่ New Normal โดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 437 แห่งจะต้องปฏิบัติเหมือนกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง