'บอร์ด อสมท' ล่ม! 'กรรมการ' หวั่นติดร่างแหเยียวยาคลื่น 2600

'บอร์ด อสมท' ล่ม! 'กรรมการ' หวั่นติดร่างแหเยียวยาคลื่น 2600
30 มิถุนายน 2563
452

ประชุมบอร์ด อสทม ล่ม! "กรรมการ" กลัวติดร่างแห ความผิดเยียวยาคลื่น 2600 มาไม่ครบองค์ประชุม ที่ต้องมีอย่างน้อย 7 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อรับรองหนังสือขอรับเงินเยียวยาคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ในวันนี้ (30 มิ.ย.) ไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม โดยมีกรรมการมาประชุมไม่ถึง 7 คน จากจำนวนที่เหลืออยู่ 8 คน

แหล่งข่าวกล่าวว่า สาเหตุที่กรรมการบางท่านไม่มาประชุมจนเป็นเหตุให้ประชุมไม่ได้นั้น น่าจะมาจากกรรมการเกรงว่า การให้การรับรองหนังสือดังกล่าวอาจจะมีความผิดทางกฎหมาย ขณะที่หากมาประชุมแล้ว ไม่ลงมติ หรือ ออกเสียงคัดค้าน ก็จะไม่เหมาะสม

สำหรับกรรมการ MCOT ในปัจจุบันภายหลังการยื่นลาออกของกรรมการทั้ง 4 รายแล้ว ทำให้บอร์ดของ MCOT เหลือปฏิบัติหน้าที่เพียง 8 คน ได้แก่ 1.พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ประธานกรรมการ 2.นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 3.นายบุญสน เจนชัยมหกุล 4.นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ 5.นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ 6.นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ 7.นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ และ 8.นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กสทช. มีมติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ให้ กสทช. ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500- 2690 เมกะเฮิรตซ์ ของ MCOT จำนวน 3,235 ล้านบาท

ในการนี้ มติกสทช.ยังรับทราบและให้ MCOT ปฏิบัติตามหนังสือของ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2563 ซึ่งรายละเอียดระบุให้ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ MCOT เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายของ MCOT ในการพิจารณากำหนดสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มิใช่อำนาจของคณะกรรมการบริหาร MCOT

สำหรับจำนวนสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ระหว่าง MCOT กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด มีการพิจารณาแบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวในจำนวนเท่าๆ กันทั้ง 2 ฝ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก กสทช. มีมติดังกล่าว ทำให้กรรมการบางส่วนของ MCOT ไม่เห็นด้วย และเห็นว่าไม่ใช่อำนาจของนายเขมทัตต์ และได้แจ้งทยอยลาออกจำนวน 4 คน ได้แก่ นายพิเศษ จียาศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายมนตรี แสงหิรัญ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เช่นกัน และล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง ได้ยื่นลาออกจากการเป็นกรรมการ

อย่างไรก็ตาม ก่อนลาออก กรรมการ 2 รายได้แก่ ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ และ นายมนตรี แสงหิรัญ ได้ทำหนังสือทักท้วงเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของนายเขมทัตต์ ที่ทำหนังสือแจ้งยืนยันรายละเอียด และสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ในการเรียกคลื่นความถี่ย่าน 2500-2600 เมกะเฮิรตซ์ ที่ นร 6100/1250 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยเห็นว่าอาจใช้อำนาจโดยมิชอบ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ MCOT และกระทำการโดยไม่ปกป้องผลประโยชน์ MCOT และผู้ถือหุ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง