BEM ช่วยตรึงราคารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสิ้นปี แม้ครม.ไฟเขียวให้ขึ้นค่าโดยสารได้

BEM ช่วยตรึงราคารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสิ้นปี แม้ครม.ไฟเขียวให้ขึ้นค่าโดยสารได้
30 มิถุนายน 2563
162

ครม.ไฟเขียวขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้สายสีน้ำเงิน 1 บาท โดย BEM ในฐานะผู้รับสัมปทานรับภาระช่วยตรึงค่าโดยสารถึงสิ้นปี 63 พร้อมเห็นชอบเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ในวันที่ 4- 7 ก.ค.นี้

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติ เห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วม รวม 3 ฉบับ โดยค่าโดยสารใหม่จะเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 42 บาท โดยสถานทีที่ 1,4,7 และ10 จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565


เนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่ได้กำหนดให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารทุกๆ 24 เดือน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยราคาดังกล่าวคำนวณบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งได้รับแจ้งจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ "BEM"ได้แจ้งว่า เพื่อเป็นการเยียวยาและแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 จึงยินดีสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยจะคงอัตราค่าโดยสารไว้เท่ากับอัตราเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะใช้ค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เดิมที่ต้องเริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และในการคงอัตราค่าโดยสารตลอดระยะเวลาดังกล่าว เป็นการสนับสนุนของบริษัทฯที่จะดำเนินการในรูปแปปโปรโมชันแก่ผู้โดยสาร โดยไม่ต้องให้รับบาลชดเชยแต่ปรการใด

ส่วนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ไม่มีการปรับอัตราค่าโดยสาร แต่มีการปรับถ้อยคำในร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารและการกำหนดประเภทบุคคลยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร เพื่อให้สอดคล้องกับสายสีน้ำเงิน

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบประกาศกฎกระทรวง ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ในวันที่ 4- 7 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องครั้งแรกหลังจากผ่านสถานการณ์โควิด-19 โดยคาดว่าจะมีประชาชนมีการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทาง ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง