ครม.ไฟเขียวเคหะฯกู้เงินหมื่นล้านสร้างบ้านเช่าให้คนจน1แสนหลัง ถวายเป็นพระราชกุศล

ครม.ไฟเขียวเคหะฯกู้เงินหมื่นล้านสร้างบ้านเช่าให้คนจน1แสนหลัง ถวายเป็นพระราชกุศล
30 มิถุนายน 2563
181

ครม.ไฟเขียวเคหะฯกู้เงินหมื่นล้านสร้างบ้านเช่าคนจน1แสนหลังถวายเป็นพระราชกุศลร.10ในโอกสเฉลิมพระชนพรรษา 28ก.ค.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึงเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-79 ภายใต้วิศัยทัศน์ที่ว่าคนไทยทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัย  เป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความยากลำบากในสภาวะที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดา ข้าราชการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการเกษียณ ที่มีรายได้น้อย  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 ก.ค.ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) โดยการสร้างบ้านเช่า 1 แสนหลัง ในพื้นที่จะใช้พื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ ในเขตกทม.และทั่วประเทศ

โครงการบ้านเช่าเพื่อผู้มีรายได้น้อย จะมีอายุโครงการ 5 ปี เริ่มจากปี 2564-68 โดยตั้งเป้าให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ 2 หมื่นครอบครัว ทำไปทุกปีจนกว่าจะครบ 1 แสนครอบครัวในเดือนก.ค.2568 โครงการนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีรายได้น้อยประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน และการดำเนินการจะไม่ใช้เงินงบประมาณ การเคหะสามารถกู้เงินดำเนินการได้   การสร้างบ้านกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และจะสร้างโดยแรงง่านในท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง