ราชกิจจาฯออกประกาศ คำพิพากษาให้ 'สหกรณ์การเกษตรอีสานใต้' ล้มละลาย

ราชกิจจาฯออกประกาศ คำพิพากษาให้ 'สหกรณ์การเกษตรอีสานใต้' ล้มละลาย
30 มิถุนายน 2563
199

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ คำพิพากษาให้ “สหกรณ์การเกษตรอีสานใต้” ล้มละลาย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคําพิพากษาให้ล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่ล. 1602/2562 กองบังคับคดีล้มละลาย 4 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  ให้สหกรณ์การเกษตรอีสานใต้ จํากัด จําเลย ล้มละลายแล้ว

จําเลย เลขทะเบียนนิติบุคคล 3200000525476  มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 209  บ้านขุนจง ตําบลบัวเชด อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคมพ.ศ. 2563

159350580116

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง