นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 5 ที่จะมีการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ รวมถึงการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เช่นผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีความสำคัญคือสามารถควบคุมการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรทุกช่องทาง สามารถจัดทำระบบติดตามตัว กักตัว หรือเฝ้าระวังได้ รวมถึงการควบคุมโรค โดยใช้มาตรการครอบคลุมในทุกกิจกรรมและกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยจัดการได้ทันท่วงที รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น