จับตาบอร์ด 'อสมท' ถกวันนี้ รับรองเงินเยียวคลื่น 2,600

จับตาบอร์ด 'อสมท' ถกวันนี้ รับรองเงินเยียวคลื่น 2,600
30 มิถุนายน 2563
411

จับตาประชุมบอร์ด "อสมท" วันนี้ หลังบอร์ดลาออกพรึบ เตรียมใส่วาระเงินเยียวยา คลื่น 2600 ให้บอร์ดที่เหลือรับรองผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (30 มิ.ย.) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 โดยคาดว่าจะมีวาระให้คณะกรรมการที่เหลือจำนวน 8 ราย ให้การรับรองการขอรับเงินค่าตอบแทนจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500- 2690 เมกะเฮิรตซ์ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ทั้งนี้ กสทช. มีมติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ให้ กสทช. ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500- 2690 เมกะเฮิรตซ์ ของ MCOT จำนวน 3,235 ล้านบาท

ในการนี้ มติกสทช.ยังรับทราบและให้ MCOT ปฏิบัติตามหนังสือของ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2563 ซึ่งรายละเอียดระบุให้ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ MCOT เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายของ MCOT ในการพิจารณากำหนดสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มิใช่อำนาจของคณะกรรมการ บริหาร MCOT

สำหรับจำนวนสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ระหว่าง MCOT กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด มีการพิจารณาแบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวในจำนวนเท่าๆ กันทั้ง 2 ฝ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก กสทช. มีมติดังกล่าว ทำให้กรรมการบางส่วนของ MCOT ไม่เห็นด้วยและเห็นว่าไม่ใช่อำนาจของนายเขมทัตต์ และได้แจ้งทยอยลาออกจำนวน 4 คน ได้แก่ นายพิเศษ จียาศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายมนตรี แสงหิรัญ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เช่นกัน และล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง ได้ยื่นลาออกจากการเป็นกรรมการ

อย่างไรก็ตาม ก่อนลาออก กรรมการ 2 รายได้แก่ ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ และ นายมนตรี แสงหิรัญ ได้ทำหนังสือทักท้วงเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของนายเขมทัตต์ ที่ทำหนังสือแจ้งยืนยันรายละเอียดและสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ในการเรียกคลื่นความถี่ย่าน 2500-2600 เมกกะเฮิรตซ์ ที่ นร 6100/1250 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยเห็นว่าอาจใช้อำนาจโดยมิชอบ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ MCOT และกระทำการโดยไม่ปกป้องผลประโยชน์ MCOT และผู้ถือหุ้น

ขณะที่วานนี้ (29 มิ.ย.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท ยื่นหนังสือ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท และประธานกรรมการ บมจ.อสมท ที่ใช้อำนาจโดยไม่ผ่านมติคณะกรรมการ บมจ.อสมท เสนอให้ กสทช.แบ่งเงินเยียวยาค่าคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาครึ่งหนึ่ง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท ยืนยันว่า การร้องเรียนดังกล่าว ไม่ได้ก้าวล่วงเอกชนคู่สัญญา แต่การเยียวยาต้องพิจารณาอย่างเป็นธรรม ว่าเอกชนคู่สัญญาได้ลงทุนและดำเนินการอะไรไปบ้าง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง