สถานทูตประจำเกาหลีใต้ส่งคนไทย 140 คนกลับบ้านวันนี้

สถานทูตประจำเกาหลีใต้ส่งคนไทย 140 คนกลับบ้านวันนี้
29 มิถุนายน 2563
264

สถานทูตประจำเกาหลีใต้ จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทย 140 คนกลับบ้านวันนี้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ส่งคนไทยในเกาหลีใต้ จำนวน 140 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษของสายการบิน Korean Air ที่ KE 651 ซึ่งออกเดินทางจากเกาหลีใต้ เวลา 18.05 น. และจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 21.45 น. โดยเที่ยวบินดังกล่าว เป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับ-ส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งการจัดเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคของไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยการจัดสรรผู้โดยสารคนไทยที่ขึ้นเที่ยวบินข้างต้นทั้ง 140 คน ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพ และเป็นไปตามลำดับของผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

159342896497

สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักดีว่า ยังคงมีพี่น้องชาวไทยจำนวนมากกว่า 2,000 คนในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย และได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบแล้ว หากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับแนวทางการอนุญาตให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรีบประกาศให้พี่น้องชาวไทยทราบต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง