ก.ล.ต. ชี้ นักลงทุนรายย่อยเชื่อมั่นตลาดทุนไทย เตรียมลงทุนเพิ่ม

ก.ล.ต. ชี้ นักลงทุนรายย่อยเชื่อมั่นตลาดทุนไทย เตรียมลงทุนเพิ่ม
29 มิถุนายน 2563
262

ก.ล.ต.เผย ผลสำรวจนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เชื่อมั่นตลาดทุนไทย เตรียมลงทุนเพิ่มในช่วง 1 ปี ข้างหน้า และพบว่าร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าวางแผนจะลงทุนหุ้นกู้ ในอีก 3 เดือนข้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำแบบสอบถามสำรวจความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยของผู้ลงทุนรายย่อย ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2563 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจากทั่วประเทศ จำนวน 1,270 ราย พบว่า ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยโดย ร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่ามีการวางแผนที่จะลงทุนเพิ่มในตลาดทุนไทย ในช่วง 1 ปีข้างหน้า ซึ่งในกลุ่มผู้ที่วางแผนจะลงทุนเพิ่มนั้นพบว่า ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ลงทุนที่ลงทุนในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 อยู่แล้ว และอีกประมาณ 1 ใน 4 เป็นผู้ลงทุนรายใหม่ โดยหุ้นไทยยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น เช่น เงินฝาก พันธบัตร ตราสารหนี้เอกชน กองทุนรวม รวมถึงกองที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ


นอกจากนี้ พบว่า ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนรายย่อยที่มีต่อตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าวางแผนจะลงทุนในหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในช่วงที่มีการระบาดของ โควิด-19 (ก.พ. – เม.ย. 2563) เป็นร้อยละ 7.2 ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มิ.ย. – ส.ค.2563) และในจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าวางแผนจะลงทุนในหุ้นกู้เพิ่มขึ้นในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น มากกว่าร้อยละ 75 เป็นกลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: