กองทัพ ดัน ทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบ

กองทัพ ดัน ทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบ
29 มิถุนายน 2563
343

ผบ.ทบ. ย้ำ นโยบายดันทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบ สร้างแรงจูงใจให้คนอยากเป็นทหาร ส่วนการสอบนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) ให้ดูแลต่อเนื่อง พร้อมย้ำกำลังพลเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึก Lightning Forge 2020 ที่ฮาวาย มาถ่ายทอดต่อ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมติดตามการทำงานในภาพรวมของกองทัพบก โดยกล่าวถึงการสอบภาควิชาการของนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.63 ซึ่งต้องขอบคุณทุกกองทัพภาคที่จัดการสอบได้อย่างเรียบร้อยในทุกสนามสอบตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยผู้ปกครองและผู้เข้าสอบประทับใจในการอำนวยความสะดวกของกองทัพบก ได้กำชับให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เตรียมการสอบในลำดับต่อไป ทั้งการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะเรื่องสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นทหาร รวมถึงกำลังพลที่ประจำการอยู่ จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพราะมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการทำงาน

สำหรับการส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสม Lightning Forge 2020 ที่รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 9 – 18 ก.ค.63 โดยมีกำลังพลหลักจัดจากกองทัพภาคที่ 2 (กองพลทหารราบที่ 3) และมีกำหนดเดินทางจากประเทศไทยในวันที่ 1 ก.ค.63 นี้นั้น ขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ประสานและอำนวยการให้การเข้าร่วมการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งมุ่งหวังให้กำลังพลที่มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกได้นำประสบการณ์ กลับมาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในงานที่ต้องปฏิบัติต่อไป

พลเอก อภิรัชต์ ยังได้เล่าถึงการไปเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบกอย่างไม่เป็นทางการในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพบปะพูดคุยกับนักเรียนนายสิบทหารบกซึ่งมาจากทหารกองประจำการ ที่ได้โควตาหลักสูตรส่งทหารอากาศเป็นรุ่นแรก ได้เห็นถึงความภาคภูมิใจของน้องๆ ที่ได้รับโอกาสจากกองทัพบก ทุกคนมีจิตใจที่พร้อมในการเป็นทหาร พร้อมทำงานรับใช้ชาติ ส่วนใหญ่มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการเข้าใจในพื้นฐานของกำลังพลประเภทนี้ เพราะจะต้องปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพบกต่อไป โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมยุทธศึกษาทหารบก ศูนย์การทหารราบ และผู้บังคับหน่วย ได้พิจารณาปรับหลักสูตรการเรียน การฝึกในลักษณะการต่อยอดพื้นฐานความชำนาญทางทหารให้กับนักเรียนนายสิบที่มีจุดกำเนิดมาจากทหารกองประจำการให้เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ยังประเมินว่านโยบายการให้โอกาสกับทหารกองประจำการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะช่วยสร้างแรงจูงใจและสร้างเส้นทางการรับราชการให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการได้อย่างชัดเจน

สำหรับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ขณะนี้อยู่ในช่วงการไปแก้ไขหมายเรียกนั้น ขอให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และสัสดีประจำพื้นที่ อำนวยความสะดวกและดำเนินการทั้งปวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการเชิญชวนให้สมัครเป็นทหาร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง