แจงด่วน! ธกส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ปี 63 ให้วงเงินรายละ 50,000 บาท

แจงด่วน! ธกส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ปี 63 ให้วงเงินรายละ 50,000 บาท
29 มิถุนายน 2563
14,592

ชี้แจงด่วน! ธกส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ปี 63 ให้วงเงินรายละ 50,000 บาท

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ปี 63 ให้วงเงินรายละ 50,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีข่าวเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ระบุว่า ธ.ก.ส. ได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชาชน โดยสามารถขอยื่นกู้ฉุกเฉิน ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท และคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.85% ต่อเดือน ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากธนาคารเคยให้สินเชื่อดังกล่าวจริง แต่ขณะนี้จบโครงการไปแล้ว ซึ่งสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 ส่วนสินเชื่อฉุกเฉินปัจจุบันนั้น เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ได้เห็นชอบมาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจัดทำโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ที่มีวัตถุประสงค์การให้กู้เงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จำเป็นและฉุกเฉิน ซึ่งผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้า ลูกค้าบุคคลทั่วไป หรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ของ ธ.ก.ส. โดยวงเงินกู้ต่อราย ไม่เกิน 10,000 บาท ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน (Flat Rate) กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ ให้ปลอดชำระต้นเงินและปลอดชำระดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 6 เดือนแรก นับแต่วันกู้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 02 5550555

CR.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง