เช็คที่นี่! ตรวจสอบ ‘สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ’ ผ่าน E-Filing ของกรมบัญชีกลาง

เช็คที่นี่! ตรวจสอบ ‘สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ’ ผ่าน E-Filing ของกรมบัญชีกลาง
29 มิถุนายน 2563
10,860

เช็คที่นี่! ตรวจสอบ "สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ" ผ่าน E-Filing ของกรมบัญชีกลาง

หนึ่งในสวัสดิการของข้าราชการ ก็คือ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ล่าสุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ระบุว่าขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้เปิดระบบ E-Filing ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนระวัติ และปรับปรุงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

159340751183

สำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยตนเองมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าระบบ E-Filing ได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง ได้แก่

  • เข้าด้วยการค้นหาคำว่า ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
  • เข้าระบบผ่าน http://pws.cdg.go.th/EFiling/login.jsf

2.เข้าระบบเพื่อใช้งาน หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งสามรถลงทะเบียนได้เฉพาะเจ้าของสิทธิเท่านั้น สามารถลงทะเบียนก่อน แต่เมื่อล็อกอินเข้าครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อน

3.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ซึ่งมีทั้งการยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง และสอบถามข้อมูลการขอรับบำเหน็จบำนาญ สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ รวมถึงพิมพ์เอกสาร เช่น พิมพ์สลิปลงทะเบียนรับ พิมพ์แบบ 5300/5313 อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์รายงานการเบิกจ่าย พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย หรือพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ที่จ่าย เป็นต้น

แต่สำหรับการเข้าไปตรวจสอบสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้เลือกที่สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ โดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล ข้อมูลทะเบียนประวัติ และแก้ไขที่อยู่ เบอร์โทรและอีเมลได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง ให้กดถูกต้องเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สวัสดิการข้าราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง เบอร์ 0-2127-7000 ต่อ 6225, 4366

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง