มอบเงินบริจาค ยอดพุ่ง 28 ล้าน ช่วย 'จนท.สาธารณสุข' ป่วย-เสียชีวิตจากพิษโควิด

มอบเงินบริจาค ยอดพุ่ง 28 ล้าน ช่วย 'จนท.สาธารณสุข' ป่วย-เสียชีวิตจากพิษโควิด
29 มิถุนายน 2563
1,240

"รัฐบาล" มอบเงินบริจาค ยอดพุ่ง 28 ล้าน ช่วย "จนท.สาธารณสุข" ป่วย-เสียชีวิตจากพิษโควิด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 88 ราย จากเงินบริจาค บัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นเงินจำนวน 2,980,000 บาท โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมทั้งทายาทอาสาสมัครสาธารณสุขผู้เสียชีวิต เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดูแลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคเงิน โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้บริจาคเงินเป็นทุนประเดิม 2,995,510 ล้านบาท และมีหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงิน โดยมียอดเงินบริจาค ณ วันที่ 28 มิ.ย.63 จำนวน 28,061,164.40 บาท

ทั้งนี้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 88 ราย โดยใช้จ่ายจากเงินบริจาคฯ ดังกล่าว เป็นเงิน 2,980,000 บาท โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่ป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 70 ราย ให้ความช่วยเหลือรายละ 30,000 บาท เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสาธารณสุข ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 4 ราย ให้ความช่วยเหลือทายาทรายละ 100,000 บาท เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสาธารณสุข ที่เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ถึงขั้นสาหัส 6 ราย ให้ความช่วยเหลือรายละ 40,000 บาท เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสาธารณสุข ที่ป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 8 ราย ให้ความช่วยเหลือรายละ 30,000 บาท การสนับสนุนและเป็นกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอเชิญชวนสนับสนุนผ่านบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)” บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 067-0-013829-0

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง