ผู้พิการจบหลักสูตร ‘เบเกอรี่’ โครงการฝึกอบรมฯ สร้างอาชีพ-รายได้

ผู้พิการจบหลักสูตร ‘เบเกอรี่’ โครงการฝึกอบรมฯ สร้างอาชีพ-รายได้
27 มิถุนายน 2563
245

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ พัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการตกแต่งเบเกอรี่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เขตยานนาวา กทม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรโครงการการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิ.ย. 63

โดยมีนางสาวมารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว รวม 40 คน ที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนจบหลักสูตรฯ ตั้งแต่วิธีการทำเบเกอรี่ การทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ และการทำขนมไทย โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเดช ณ กรม มหาวิทยาลัยนเรศวร องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป

159323614751

159323614711

159323614814

159323614831

159323614831

159323614874

159323614888

159323614924

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง