‘เยียวยาเกษตรกร’ ยังโอนเงิน ‘ธ.ก.ส.’ รอตรวจสอบอีก 1.32 แสนราย เช็คสิทธิ์ด่วน www.moac.go.th

‘เยียวยาเกษตรกร’ ยังโอนเงิน ‘ธ.ก.ส.’ รอตรวจสอบอีก 1.32 แสนราย เช็คสิทธิ์ด่วน www.moac.go.th
30 มิถุนายน 2563
129,222

“เยียวยาเกษตรกร” ตรวจสอบสิทธิ์ “ธ.ก.ส.” ส่งคืนรายชื่อ 1.32 แสนราย เตรียมโอนเงินต่อ ขณะที่กลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ระหว่างตรวจสอบกว่า 1.37 แสนราย เร่งเช็คสถานะที่ www.moac.go.th

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ... ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล

ความหวังของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรยังคงเฝ้ารออย่างต่อเนื่องถึงความคืบหน้าในขั้นตอนการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน อุทธรณ์ หรือตรวจสอบสิทธิ์ ล่าสุด ความเคลื่อนไหวของทาง ... ดูจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้น

กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาถึงการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรโดยสรุป ดังนี้

  • เงินงวดที่ 1 เดือนพฤษภาคม โอนแล้ว 7,272,614 ราย
  • เงินงวดที่ 2 เดือนมิถุนายน โอนแล้ว 7,207,677 ราย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,422.930 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ก็ยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีอีก 57,954 ราย และไม่สามารถโอนเงินได้ 124,938 ราย เนื่องจากเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่แจ้งเลขบัญชี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159321979738

สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 137,093 ราย ซึ่ง ที่ประชุม ครม.มีมติให้ได้รับเงินเยียวยานั้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อที่ผ่านการคัดกรองเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ โดยทันทีที่ รายชื่อเหล่านั้นตรวจสอบเรียบร้อย ... จะดำเนินการตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎร์และความถูกต้องของบัญชีแล้วเร่งโอนเงินให้เร็วที่สุด

ส่วนผู้ที่แจ้งสละสิทธิ์ไปยังกระทรวงเกษตรฯ เบื้องต้นทราบว่ามีเกือบ 200 ราย ซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะรวบรวมรายชื่อส่งให้ ...เรียกเงินคืนต่อไป

ด้าน อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร วันนี้ (วันที่ 30 มิถุนายน 2563) จะมีการนำผลการตรวจสอบสถานะทางทะเบียนของเกษตรกร ที่ ...ส่งกลับมา 132,905 รายมาพิจารณาอีกครั้ง

การประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีการตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยพบว่า รายชื่อดังกล่าว มีผู้เสียชีวิต และสถานะถูกจำหน่าย ขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์ และกรมประมง ได้ทำการตรวจสอบและส่งรายละเอียดมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ล่าสุดยังคงเหลือรายชื่อที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกรมส่งเสริมการเกษตรอีก 42,745 ราย ซึ่งเร่งรัดกรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมรายชื่อส่งเข้าที่ประชุมในสัปดาห์นี้

แนวทางการจัดการ กรณีเกษตรกรเสียชีวิต เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักผิด และเลขประจำตัวประชาชนถูกจำหน่ายหรือยกเลิกนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้นำไปปิดประกาศในชุมชน และให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะ และยืนยันตัวบุคคล แล้วจึงแจ้งกลับไปที่สำนักงานเกษตรอำเภออีกครั้ง

หากกรณีหัวหน้าครัวเรือน ซึ่งเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเสียชีวิต แต่สมาชิกครัวเรือนทำการเกษตรต่อ ให้กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าครัวเรือนได้สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยให้มีผู้นำชุมชนรับรองว่า ทำการเกษตรจริง ก็จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จาก ธ.ก.ส. แต่หากไม่ได้ทำการเกษตรแล้ว จะยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้นไป

159321984480

เกษตรกรสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ... A-Mobile หรือผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

สำหรับธนาคารอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารนั้นๆ หรือหากต้องการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ก็สามารถติดตามผลได้ทาง www.moac.go.th หรือ แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทาง ios และแอนดรอย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง