‘จักรกฤศฏิ์’ ขอบคุณพนักงาน ยอมเซ็นลดเงินเดือนหลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

‘จักรกฤศฏิ์’ ขอบคุณพนักงาน ยอมเซ็นลดเงินเดือนหลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ
26 มิถุนายน 2563
1,627

ดีดีการบินไทยส่งสารขอบคุณพนักงาน หลังยอมปรับลดเงินเดือนฝ่าวิกฤตโควิด -19 พร้อมก้าวเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ชี้เป็นทางออกรักษากระแสเงินสดให้นานที่สุด  

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งสารถึงพนักงานการบินไทยและไทยสมายล์ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563 โดยระบุว่า ในการประชุม Staff Meeting เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสชี้แจงให้พนักงานทราบถึงกระบวนการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ที่พนักงานหลายท่านมีความกังวล

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของบริษัทฯ และสวัสดิการที่พนักงานได้รับตามกฎหมายจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทฯ จากรัฐวิสาหกิจมาเป็นเอกชน ซึ่งบางคำถามยังต้องรอความชัดเจนในรายละเอียตของการทำแผนฟื้นฟูกิจการให้แล้วเสร็จเสียก่อน

ในช่วงเวลาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมข้อมูลเอกสารทุกด้าน สำหรับนำเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณา ซึ่งมีกำหนดนัดไต่สวนในวันที่ 17 ส.ค.2563 ซึ่งในระหว่างนี้ เรายังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นช่วง Automatic Stay แต่เนื่องจากรายจ่ายที่เป็น Fixed Cost ยังคงมีอยู่ เช่น เงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ที่ยังจำเป็นอยู่

บริษัทฯ จึงต้องการความช่วยเหลือ และเสียสละจากพนักงานทุกคน ที่จะสมัครใจลดเงินเดือนต่อไปอีกเพื่อให้บริษัทฯ ได้รักษากระแสเงินสดที่มีอยู่ในขณะนี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเรายังไม่ทราบว่าหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และสถานการณ์ของโควิด-19 จะส่งผลให้บริษัทฯ กลับมาทำการบินได้อีกเมื่อไหร่

การขอความร่วมมือสมัครใจลดเงินเดือนในครั้งนี้ แตกต่างจากการขอความร่วมมือในครั้งก่อน กล่าวคือ หากพนักงานลงนามยินยอม บริษัทฯ จึงจะลดเงินเดือนได้ แต่หากพนักงานไม่ลงนามยินยอมพนักงานคนนั้นก็ยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณพนักงานที่แสดงสปิริตสมัครใจลดเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ

ส่วนประเด็นที่ยังมีพนักงานหลายคนกังวลว่า บริษัทฯ จะนำฐานเงินเดือนใดมาใช้ในการคิดคำนวณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุหรือลาออกจากบริษัทฯ ผมขอยืนยันให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะใช้อัตราเงินเดือนปกติก่อนที่จะมีการปรับลดเป็นฐานในการคิดคำนวณสำหรับการจ่ายคำตอบแทน หรือผลประโยชนต่างๆ ของพนักงาน

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าพนักงานทุกคนจะมีความเข้าใจถึงความจำเป็นของบริษัทฯ ซึ่งยังต้องการความเสียสละ และความช่วยเหลือครั้งสำคัญนี้ จากพวกเราทุกคน รวมทั้งยังเป็นการแสดงให้สาธารณชนและเจ้าหนี้ ได้รับรู้ถึงความเสียสละของพนักงานที่จะช่วยกอบกู้ให้บริษัทฯ ผ่นพ้นวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง