'รมต.ต่างประเทศอาเซียน' ชงแผนฟื้นฟู ศก.หลังโควิด สู่เวทีซัมมิทพรุ่งนี้

'รมต.ต่างประเทศอาเซียน' ชงแผนฟื้นฟู ศก.หลังโควิด สู่เวทีซัมมิทพรุ่งนี้
25 มิถุนายน 2563
403

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศไม่เป็นทางการ และประชุมที่เกี่ยวข้อง ถกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคหลังโควิด-19 ชงเข้าอาเซียนซัมมิทพรุ่งนี้ ทั้งเห็นชอบใช้ประโยชน์กองทุนอาเซียน และศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนรับมือระบาดไวรัส

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 21 และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 26 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียนปี 2563 เป็นประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีต่างประเทศ 10 ชาติอาเซียน รวมถึงนายลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและความไม่แน่นอนที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องร่วมมือกันและยึดมั่นในระบอบพหุภาคี โดยที่ประชุม เห็นพ้องว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้เป็นเพียงวิกฤติด้านสาธารณสุข แต่ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

"อาเซียนควรส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดทำฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค อาทิ ทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในรัฐยะไข่ และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย"

ที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 21 ได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการการดำเนินการตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ปี 2025 โดยเฉพาะความร่วมมือในกรอบกลาโหมผ่าน ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ซึ่งได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

159309872020

นายดอน ได้ย้ำความสำคัญของความร่วมมือในเสาการเมืองและความมั่นคงในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน และความมั่นคงทางไซเบอร์

ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 26 ได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

159309890449

นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้ให้ความเห็นชอบเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 และผลักดันให้ใช้ประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว ตลอดจนสนับสนุนการจัดทำแผนฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส่วน ไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องดังกล่าว ได้แจ้งผลการจัดการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และแผนงานประจำปี 2563 ของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญหลังโควิด-19

159309891765

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง