ในหลวงทรงมี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรปธน. ‘สโลวีเนีย’ ในโอกาสวัน ’เอกราช’

ในหลวงทรงมี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรปธน. ‘สโลวีเนีย’ ในโอกาสวัน ’เอกราช’
25 มิถุนายน 2563
238

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ “สโลวีเนีย” ในโอกาส ”วันเอกราช” ของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายบอรัต พาฮอ      

              ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย

                            กรุงลูบลิยานา

                            ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อ ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวสโลวีเนีย

                           (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง