'สุพจน์ ทรัพย์ล้อม' ไขก๊อกยื่นจดหมายลาออกจากที่ปรึกษาคณะอนุกก.ราชทัณฑ์

'สุพจน์ ทรัพย์ล้อม' ไขก๊อกยื่นจดหมายลาออกจากที่ปรึกษาคณะอนุกก.ราชทัณฑ์

"สุพจน์ ทรัพย์ล้อม" ไขก๊อก ยื่นจดหมายลาออกจากที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงการนิคมอุตสาหรรมราชทัณฑ์แล้ว หลังโดนกระแสสังคมชี้ไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 25 มิ..63  ที่ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในการเสวนาเปิดรับฟังความคิดเห็นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากส่วนราชการ ภาคประชาชน นักวิชาการ ร่วมแสดงความคิดเห็น อาทิ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น นายวินรวีร์ ใหญ่เสมอ หรือต๊ะ บอยสเก๊าท์ นายนัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมาให้คำแนะนำว่าควรจะดำเนินการอย่างไร 

ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น นายสมศักดิ์ ได้แจ้งว่า นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยได้ยื่นเรื่องให้กับตนตั้งแต่วันจันทร์ ที่ผ่านมา โดยนายสมศักดิ์ ชี้แจงว่าไม่ได้ยับยั้งแต่อย่างใด 

ทั้งนี้  นายสุพจน์ ได้เขียนหนังสือลาออกด้วยลายมือ โดยระบุว่า เมื่อได้รับการทาบทามจากกระทรวงยุติธรรม ผมเห็นว่าจะสามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์  และความเข้าใจที่มีต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ มาถ่ายทอดให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ ผมจึงได้ตอบรับที่จะเข้าร่วม

แต่ต่อมาผมได้รับทราบจากทางสื่อต่างๆ ว่ามีกระแสความไม่เห็นด้วย และเห็นว่าการที่ผมรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการชุดนี้มีความไม่เหมาะสม ผมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการยุติความขัดแย้งในสังคม และให้อนุกรรมการฯ สามารถเริ่มปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศได้ทันที ผมจึงขอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ โดยมีผลทันทีนับจากวันที่ 22 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ได้ยื่นขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ฯ โดยอ้างถึงคำสั่งของคณะกรรมการราชทัณฑ์ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ว่า ตามที่นะได้มีการแต่งตั้งตนเองนางชวนพิศฉายเหมือนวงศ์เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อดังกล่าวนั้นข้าพเจ้า ขอกลับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากข้าพเจ้ามีภารกิจบางประการที่รับผิดชอบและจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนอาจจะมีผลกระทบทำให้การทุ่มเทเวลาเพื่อที่จะช่วยงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนารมย์ของท่าน