ป.ป.ช.ชี้มูล 'อดีตผบก.น.5' พร้อมพวกผิดวินัยไม่ร้ายแรง ช่วยทายาทกระทิงแดงหลบหนี

ป.ป.ช.ชี้มูล 'อดีตผบก.น.5' พร้อมพวกผิดวินัยไม่ร้ายแรง ช่วยทายาทกระทิงแดงหลบหนี

“ป.ป.ช.” ชี้มูล “อดีต ผบก.น.5” พร้อมพวกผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีช่วยเหลือ-ไม่ออกหมายจับ “ทายาทกระทิงแดง” เป็นเหตุให้หลบหนี

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เผยแพร่เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด โดยมีคดีที่น่าสนใจ คือ คดีที่มีการกล่าวหา พล.ต.ต.กฤษฏิ์ เปียแก้ว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5, พ.ต.อ.สุคุณ พรหมายน รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5, พ.ต.อ.ไตรเมต อู่ไทย รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5, พ.ต.อ.ชุมพล พุ่มพวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ,พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม,พ.ต.ท.วิบูลย์ ถิ่นวัฒนากูล และ พ.ต.ท.วิรดล ทับทิมดี ฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม กรณีสอบสวนช่วยเหลือ นายวรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทเครือธุรกิจกระทิงแดง ไม่ให้ถูกดำเนินคดีขับรถขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนด และไม่ดำเนินการออกหมายจับนายวรยุทธ เพื่อให้ได้ตัวมาส่งพนักงานอัยการฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนี 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า มีมูลความผิด โดยแยกเป็นกรณี ประกอบด้วย 1.กรณีมีเจตนาละเว้นไม่ดำเนินคดีกับนายวรยุทธในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ 2.กรณีไม่นำรายงานผลการคำนวณความเร็วของกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งพบว่า นายวรยุทธ ขับขี่รถยนต์ ด้วยความเร็วโดยเฉลี่ย 177 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาประกอบการทำความเห็นในทางคดีนั้น ป.ป.ช.มีมติว่า พ.ต.ท.วิรดล ทับทิมดี มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ ทางราชการ และประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ราชการตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 78 (9) ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 23 วรรคสอง

ส่วนกรณีละเว้นไม่ดำเนินการออกหมายจับนายวรยุทธนั้น ป.ป.ช.มีมติว่า พ.ต.อ.ชุมพล พุ่มพวง พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม พ.ต.ท.วิบูลย์ ถิ่นวัฒนากูล และพ.ต.ท.วิรดล ทับทิมดี มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 78 (9)

ส่วนกรณีคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมลงนามในสำนวนการสอบสวนคดีจราจร 632/2555 ของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนั้น ...มีมติว่า พล...กฤษฏิ์ เปียแก้ว ...สุคุณ พรหมายน และพ...ไตรเมต อู่ไทย ในฐานะผู้บังคับบัญชา ไม่กำกับดูแล ติดตามเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรอบคอบและเป็นธรรมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอันถือเป็นความบกพร่องซึ่งมีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ตาม ...ตำรวจแห่งชาติ ..2547 มาตรา 78 (9) เช่นกัน

โดย ...มีมติให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยกับ พล...กฤษฏิ์ เปียแก้ว, ...สุคุณ พรหมายน, ...ไตรเมต อู่ไทย, ...ชุมพล พุ่มพวง, ...สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม, ...วิบูลย์ ถิ่นวัฒนากูล และพ...วิรดล ทับทิมดี ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพ...ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต .. 2561 มาตรา 91 (2)