'www.เยียวยาเกษตรกร.com' เช็คสิทธิ์ 'ธ.ก.ส.' 26 มิ.ย.นี้ โอนอีก 5.2 หมื่นราย

'www.เยียวยาเกษตรกร.com' เช็คสิทธิ์ 'ธ.ก.ส.' 26 มิ.ย.นี้ โอนอีก 5.2 หมื่นราย
26 มิถุนายน 2563
68,790

"ธ.ก.ส." เตรียมโอน "เยียวยาเกษตรกร" อีก 5.2 หมื่นราย 26 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์ - ต่างธนาคาร รอบแรกโอด หลายคนเงินยังไม่เข้า!

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล

ล่าสุดนั้น ธ.ก.ส.ได้แจ้งงดโอนเงินเยียวยาให้กับผู่ได้รับสิทธิ์กลุ่มตกค้างในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 จากนั้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ระบบจะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรกลุ่ม บัญชีต่างธนาคาร งวดที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 อีกราว 5.2 หมื่นราย

ขณะเดียวกัน ยังมีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามข้อมูลของ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีทั้งสิ้นกว่า 3 แสนราย สามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • เกษตรกรที่แจ้งบัญชีธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี 47,519 ราย
  • เกษตรกรที่ ธ.ก.ส. ส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงเกษตรกร ตรวจสอบสถานะเพิ่มเติ่ม 132,905 ราย
  • เกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีหรือยังไม่ได้แจ้งบัญชีมาที่ธ.ก.ส. 139,668 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159306397714

นอกจากนั้น ยังมี เกษตรกรที่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรอีกกว่า 74,295 ราย โดยแบ่งเป็น 2 สาเหตุหลัก คือ

  • เกษตรกรเสียชีวิต เลขประจำตัวประชาชนผิด และเลขประจำตัวประชาชนจำหน่ายหรือยกเลิก จำนวน 42,745 ราย
  • ไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ จำนวน 31,550 ราย

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรในออนไลน์ ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของโครงการ ทำให้มีอีกหลายคนที่ถึงแม้ว่าผ่านสิทธิ์รับเงินเยียวยาไปแล้ว แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าเงินจะเข้า ทั้งกลุ่มของเกษตรกรรอบ 1 หรือ กลุ่มปศุสัตว์ รอบแรก โดยเฉพาะกลุ่มบัญชีต่างธนาคาร

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรของตนเอง เพื่อจะได้ทราบถึงการดำเนินการของระบบ ก่อนที่จะดำเนินการอุทธรณ์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ต่อไปหากเกิดปัญหาได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ คลิกที่นี่

159306417039

โดยเกษตรกรตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ใบปิดประกาศในชุมชน และติดต่อขอแก้ไขข้อมูลรับเงินเยียวยาเกษตรกรตามช่องทางที่ตนเองสะดวก สำหรับกรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิต หากสมาชิกในครัวเรือนยังทำการเกษตรต่อจากหัวหน้าครัวเรือนเดิม ให้สมาชิกในครัวเรือนดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ 1- 4 โดยด่วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรให้

ส่วนกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิด ขอให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และกรณีเลขประจำตัวประชาชนถูกจำหน่ายหรือยกเลิก ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และติดต่อหน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคล เพื่อที่ทาง ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้กับเกาตรกรที่ได้รับสิทธิ์ต่อไป

กรณีไม่พบบัญชีธนาคาร หรือ บัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารว่า มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ บัญชีธนาคารมีความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน หรือเปิดบัญชีธนาคารร่วมกับบุคคลอื่น หรือบัญชีธนาคารเพื่อบุคคลอื่นหรือไม่ จึงทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ หลังจากนั้นให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งบัญชีธนาคารที่ถูกต้องทาง เยียวยาเกษตรกร.com หรือ คลิกที่นี่

159306419280

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง