'คมนาคม' คลอดแผนแม่บททางร่วม 'รถไฟ-มอเตอร์เวย์' 8 เส้นทาง

'คมนาคม' คลอดแผนแม่บททางร่วม 'รถไฟ-มอเตอร์เวย์' 8 เส้นทาง
25 มิถุนายน 2563
577

“คมนาคม” คลอดแผนแม่บททางร่วม “รถไฟ-มอเตอร์เวย์” นำร่อง 8 เส้นทาง รวม 5 พันกิโล สนข.เร่งศึกษา-ออกแบบ คาดแล้วเสร็จภายใน 1 ปี เริ่มก่อสร้างปี 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) โดยระบุว่า ขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้หารือร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการบูรณาการแนวเส้นทางรถไฟและแนวถนนมอเตอร์เวย์เข้าด้วยกัน และได้นำเสนอแผนแม่บท (มาสเตอร์แพลน) แนวเส้นทางร่วมรถไฟและมอเตอร์เวย์ ที่เป็นไปได้เบื้องต้น จำนวน 8 สายทาง รวมระยะทางก่อสร้าง 4,930 กิโลเมตร

159299873028

โดยจะแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 แนว คือ 1.แนวเหนือ-ใต้ จำนวน 3 สายทาง ระยะทาง 2 ,620 กิโลเมตร ได้แก่ เส้นทางเชียงราย-สงขลา ระยะทาง 1,660 กิโลเมตร, เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง ระยะทาง 490 กิโลเมตร และเส้นทางบึงกาฬ-สุรินทร์ ระยะทาง 470 กิโลเมตร

และ 2.แนวตะวันออก-ตะวันตก จำนวน 5 สายทาง ระยะทางรวม 2,310 กิโลเมตร ได้แก่ เส้นทางตาก-นครพนม ระยะทาง 710 กิโลเมตร, เส้นทางตาก-อุบลราชธานี ระยะทาง 880 กิโลเมตร, เส้นทางกาญจนบุรี-สระแก้ว ระยะทาง 310 กิโลเมตร, เส้นทางกาญจนบุรี-ตราด ระยะทาง 220 กิโลเมตร และเส้นทางภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 190 กิโลเมตร

นายศักดิ์สยาม ยังกล่าวด้วยว่า สนข. จะต้องทำการศึกษารายละเอียดแอคชั่นแพลนและทำการออกแบบ 8 สายทางตามมาสเตอร์แพลน ซึ่งจะใช้เวลาศึกษาราว 1 ปี ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างนำร่องใน 3 เส้นทางย่อยที่มีความสำคัญก่อน

นอกจากนี้ จะต้องศึกษรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมว่าจะใช้รูปแบบใด เบื้องต้นอาจจะให้เปิดให้เอกชนทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมลงทุนในลักษระเอกชนร่วมลงทุนโครงการรัฐ (พีพีพี) หรืออาจจะใช้เงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (TFF) เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนมาก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง