'ดอยหลวงเชียงดาว' อาจขึ้นแท่นเป็นพื้นที่ชีวมณฑลจาก 'ยูเนสโก้'

'ดอยหลวงเชียงดาว' อาจขึ้นแท่นเป็นพื้นที่ชีวมณฑลจาก 'ยูเนสโก้'
23 มิถุนายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
2,782

ขาเที่ยวร่วมลุ้น! "ดอยหลวงเชียงดาว" ถูกเตรียมเสนอต่อ "ยูเนสโก้" เพื่อรับรองให้เป็นพื้นที่สงวน "ชีวมณฑล" แห่งใหม่ของประเทศไทยภายในเดือน ก.ย. 2563 นี้

วันนี้ (23 มิ.ย. 2563) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ยื่นเสนอ “ดอยหลวงเชียงดาว” จ.เชียงใหม่ ต่อองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็น “พื้นที่สงวนชีวมณฑล” แห่งใหม่ของประเทศไทย

โดยจะยื่นเสนอภายในสิ้นเดือนกันยายน 2563 เพื่อจะให้เข้าสู่กรอบเวลาการพิจารณาของยูเนสโก้ในปีถัดไป ก็คือปี 2564

สำหรับพื้นที่สงวนชีวมณฑล หมายถึง พื้นที่ระบบนิเวศน์ทางบก ระบบนิเวศน์ทางทะเล หรือชายฝั่งทะเล หรือระบบนิเวศน์ทั้งหมดรวมกัน ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในระบบนิเวศน์นั้นๆ และเป็นการพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสงวนพื้นที่เอาไว้สำหรับศึกษา อบรม และทำวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

159290046788

เดิมทีประเทศไทยมี “พื้นที่สงวนชีวมณฑล” อยู่แล้ว 4 แห่ง ได้แก่

1. พื้นที่ชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา

2. พื้นที่ชีวมณฑลแม่สาคอกม้า จ.เชียงใหม่

3. พื้นที่ชีวมณฑลป่าสักห้วยท่า จ.ลำปาง

4. พื้นที่ชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง

159289989052

โดยประเทศไทยจะยื่นเสนอชื่อ “ดอยหลวงเชียงดาว” จ.เชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่ชีวมณฑลแห่งใหม่เพิ่มอีก 1 แห่งในปีนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงชันเป็นเขาหินปูน มียอดดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของไทย อีกทั้งมีพืชพรรณหายาก มีกลุ่มสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้อย่างสันติ เพราะฉะนั้นจึงมีเงื่อนไขสอดคล้องเหมาะสมกับการที่จะนำเสนอรายชื่อยกขึ้นให้เป็น “พื้นที่สงวนชีวมณฑล” นั่นเอง

159290046736

159290046889

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง