ชาวบ้านค้านเมืองอุตฯเชิงนิเวศ เหตุโรงงานที่มียังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ชาวบ้านค้านเมืองอุตฯเชิงนิเวศ เหตุโรงงานที่มียังไม่สามารถแก้ปัญหาได้
22 มิถุนายน 2563
325

เครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำน้ำพอง ยื่นหนังสือให้อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ทบทวนการสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เหตุโรงงานที่มีในพื้นที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหามลภาวะได้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 มิ.ย. 63 องค์กรชาวบ้านจาก 7 กลุ่ม ในนามเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำน้ำพอง ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่จะใช้พื้นที่อำเภอน้ำพองในการดำนินการ โดยนายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับหนังสือ

แกนนำชาวบ้าน ระบุว่า พื้นที่อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งดำเนินการหลายโรงงาน ที่ผ่านมาล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมาโดยตลอด มีทั้งปัญกาเรื่องกลิ่นเหม็น น้ำเสีย และเสียงดัง ชาวบ้านมีการร้องเรียนให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม การเข้ามาดำเนินโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของอุตสาหกรรมจังหวัด จึงทำให้ชาวบ้านกังวลใจถึงผลกระทบที่อาจจะเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ปัญหาเดิมก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ชาวบ้านต้องเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการดำเนินการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน อ.น้ำพอง ออกไปก่อน พร้อมกับยื่นข้อเสนอ 3 หลักการ คือ ลดการใช้ทรัพยากร และพลังงาน โดยใช้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งการปลดปล่อยของเสียให้น้อยที่สุด การดำเนินการต่างๆต้องได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในชุมชน และผู้ประกอบการ ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน ใช้หลักการความร่วมมือพึ่งพากัน

“ก่อนที่จะดำเนินงานตามโครงการใหม่ ต้องการให้หน่วยงานต่างๆแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่ก่อน ปัจจุบันชาวบ้านยังพบปัญหาเรื้อรังยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งปัญหุ่นละอองที่ทำลายสุขภาพ ปัญหาน้ำเสียที่ไหลซึมเข้ามาในแปลงนา ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทำนาปลูกข้าวได้ สร้างความเสื่อมโทรมให้กับลำน้ำพอง และคุณภาพระบบนิเวศโดยรวม” แกนนำกล่าว

ด้านนายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31มี.ค.56 สนับสนุนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรม โดยได้ให้มีการดำเนินกาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจ.ขอนแก่นถือเป็นหนึ่งในสิบจังหวัดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกาศขยายเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งนี้การดำเนินการต้องมาจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนในพื้นที่และนักวิชาการ

“ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณชาวบ้าน ที่ช่วยดูแล เป็นหูเป็นตาให้ โดยเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดขอนแก่น ตามแนวทางมี 2 อำเภอที่ได้ดำเนินการคือ อ.อุบลรัตน์ และน้ำพอง ซึ่งหลังจากที่มีการยื่นหนังสือแล้ว ทางอุตสากรรมจะได้มีการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์บังคับที่สำคัญคือ จะต้องไม่แย่งชิงทรัพยากร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษ ไม่สร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน และไม่ทำลายคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ ซึ่งการประชุมการดำเนินงานในครั้งต่อไป จะได้ประสานชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมด้วย” นายพัตทอง กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง