มมส ก้าวต่อสู่สากลติดโผ U-Multirank จัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ

มมส ก้าวต่อสู่สากลติดโผ U-Multirank จัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ
22 มิถุนายน 2563
3,107

 มมส หรือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก้าวต่อสู่สากลติดโผ U-Multirank จัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและได้รับคะแนนในระดับดีที่สุดในหนึ่งตัวชี้วัดด้าน Regional Engagement

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดเผยว่า  U-Multirank สถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรป ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “U-Multirank 2020” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)  ได้รับคะแนนในระดับดีที่สุดจาก 1 ตัวชี้วัดด้าน การมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) และในการจัดอันดับครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนกว่า 1,759 แห่ง จาก 92 ประเทศทั่วโลก

159280344080

U-Multirank ได้เริ่มการจัดอันดับครั้งแรกในปี 2014 U-Multirank ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ จากผลงานใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านการต่างประเทศ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับคะแนนระดับ Very Good จาก 1 ในตัวชี้วัดด้านนี้

159280345570

โดยมหาวิทยาลัยของไทยที่ถูกจัดอันดับในปีนี้ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

159280346737

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการจัดอันดับ U-Multirank ในปีนี้เป็นปีแรก โดยผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้ได้รับการจัดอันดับและนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและของเอเชียต่อไป

https://www.umultirank.org/compare?trackType=compare&sightMode=undefined§ion=compareRanking&mode=likewithlike&instutionalField=true&pref-4=2&name=null&country=77&co 

https://www.umultirank.org/study-at/mahasarakham-university-msu-rankings

159280349248

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: